Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mantelzorgverlof Verloven en afwezigheden

Mantelzorgverlof

Heb je een erkenning als mantelzorger en wil je meer tijd om voor een zorgbehoevend persoon te zorgen? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid mantelzorgverlof opnemen. Dit is 1 van de federale zorgverloven die je het recht geeft om gedurende een bepaalde periode in je loopbaan minder of niet te werken.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je beschikt over een erkenning als mantelzorger voor een zorgbehoevend persoon die:
  • zijn hoofdverblijfplaats in België heeft
  • kwetsbaar is door hoge leeftijd, gezondheidstoestand of handicap
  • zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt.

Duur

Krediet per werknemer

Ook al ben je erkend als mantelzorger voor meerdere personen, het recht op de volledige schorsing bedraagt maximum zes maanden over de gehele beroepsloopbaan of maximum 12 maanden in geval van een opname in een halftijdse of 1/5 onderbreking over de gehele loopbaan.

Je dient per zorgbehoevende een erkenning aan te vragen.

Krediet per zorgbehoevende

Gedurende je loopbaan kun je je arbeidsprestaties per zorgbehoevende:

 • ofwel maximaal 3 maanden voltijds onderbreken (100%),
 • ofwel maximaal 6 maanden deeltijds onderbreken met de helft (50%) of 1/5e (20%).
 • ofwel een combinatie van beide vormen van vermindering;
 • ofwel een combinatie van vermindering en volledige onderbreking.

De werknemer heeft de mogelijkheid om de 3 maanden voltijds verlof voor mantelzorg per zorgbehoevende persoon op te splitsen in periodes van 1 maand of een veelvoud daarvan. Hij kan ook de 6 maanden halftijds of 1/5 verlof voor mantelzorg opsplitsen in periodes van 2 maanden of een veelvoud daarvan.

  Uitzondering: als contractueel personeelslid kun je enkel met een voltijdse arbeidsovereenkomst je arbeidsprestaties onderbreken met de helft (50%) of 1/5e (20%).

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan, als je voldoet aan de voorwaarden.
  • Wijzigen en verlengen: een wijziging van de opnamevorm is mogelijk (zie onder). Bij verlenging moet je het verlof opnieuw aanvragen.
  • Opzeggen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

  Opgelet:

  • Aan dit verlof is een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gekoppeld. Je verliest die uitkering als je het verlofstelsel vroegtijdig stopzet voor het bereiken van de minimumduur. Bovendien verlies je in dat geval het resterend saldo.
  • Als de persoon voor wie je het verlof opneemt overlijdt, kun je kiezen om het verlof verder te zetten tot de voorziene einddatum of het vroegtijdig stop te zetten. De RVA eist de uitbetaalde uitkeringen niet terug.

  Gevolgen van opname

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’. Je lijnmanager of gemachtigde moet voor dit verlof rekening houden met specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven (zie onder).

  Hoe aanvragen?

  Mantelzorgverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • Stap 1

   Je dient een erkenningsaanvraag via een verklaring op erewoord in bij je ziekenfonds. Je ziekenfonds stelt hiervoor een verklaring op eer ter beschikking. Contacteer eventueel je ziekenfonds voor dit document.

   Je ziekenfonds beoordeelt je aanvraag. Na goedkeuring brengt je ziekenfonds jou (via het bezorgen van een attest) én het ziekenfonds van de persoon voor wie je zorgt op de hoogte van deze beslissing.

   Goed om te weten: de erkenning als mantelzorger blijft 1 jaar geldig vanaf de ondertekening van de verklaring op erewoord. Na 1 jaar kun je een verlengingsaanvraag indienen op basis van een nieuwe verklaring op erewoord.

  • Stap 2

   Je bezorgt het bewijs van je aanstelling als mantelzorger voor een bepaalde persoon aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur het bewijs dan per post naar het DCPA.

   Opgelet: je moet per zorgbehoevende een aparte erkenning aanvragen en indienen.

  • Stap 3

   Je vraagt het verlof aan in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Verlof en werktijd' > ‘Aanvraag'. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘Lbo mantelzorgverlof of Lbdeelt. Mantelzorgverlof’ en vul alle velden in.

   Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-snelstartkaarten over afwezigheden via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek de gewenste snelstartkaart.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het ingevulde formulier 'aanvraag federaal zorgverlof'(Word bestand opent in nieuw venster) per post naar het DCPA.

  • Stap 4

   Zodra je aanvraag in Vlimpers is goedgekeurd en verwerkt door het DCPA, ontvang je een e-mail van de RVA. Die e-mail bevat een link naar je digitaal dossier bij de RVA. Je klikt op die link en vervolledigt je aanvraag voor de onderbrekingsuitkering. Je voegt, waar nodig, attesten toe. Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van de RVA(opent in nieuw venster).

   Heb je geen toegang tot je digitaal dossier bij de RVA? Stuur dan het originele ingevulde formulier ‘C61-mantelzorg’(opent in nieuw venster) (geen scan of kopie) per post naar het DCPA. Het DCPA zal dit origineel formulier vervolledigen en aangetekend versturen naar de RVA.

  • Stap 5

   Je ontvangt een bericht van de RVA met de beslissing over je uitkering (C62). Je bezorgt die beslissing (C62) zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan de beslissing (C62) per post naar het DCPA.

   Opgelet: je bent als personeelslid zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van je saldorecht voor loopbaanonderbreking. Enkel RVA heeft een overzicht van je dossier en neemt de eindbeslissing die DCPA opvolgt. Een negatieve beslissing (bijvoorbeeld nevenactiviteit niet aangegeven, geen contingent meer, te laat aangevraagd, …) leidt tot een omzetting naar non-activiteit.

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Mantelzorgverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).