Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)).
  • Je neemt de zorg op van een zwaar ziek gezins- of familielid (zie onder). De verzorging kan bestaan uit elke vorm van bijstand waarvan de arts oordeelt dat die noodzakelijk is voor het herstel: sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging.

Duur

De duur van het medisch bijstandsverlof hangt af van het werkregime dat je verkiest:

  • Voltijdse onderbreking van je arbeidsprestaties (100%): maximaal 12 maanden per patiënt, al dan niet op te nemen in opeenvolgende periodes van 1 tot 3 maanden.
  • Onderbreking van je arbeidsprestaties met de helft (50%) of 1/5de (20%): maximaal 24 maanden per patiënt, al dan niet op te nemen in opeenvolgende periodes van 1 tot 3 maanden.

Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan, als je voldoet aan de voorwaarden.
  • Wijzigen en verlengen: een wijziging van opnamevorm is mogelijk. Bij verlenging moet je het verlof opnieuw aanvragen.
  • Opzeggen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

Gevolgen van opname

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’. Je lijnmanager of gemachtigde moet voor dit verlof rekening houden met specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven (zie onder).

Hoe aanvragen?

Medisch bijstandsverlof aanvragen of verlengen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Hoe wijzigen of opzeggen?

Medisch bijstandsverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).