Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)).
 • Je neemt de zorg op van een zwaar ziek gezins- of familielid (zie onder). De verzorging kan bestaan uit elke vorm van bijstand waarvan de arts oordeelt dat die noodzakelijk is voor het herstel: sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging.

Duur

De duur van het medisch bijstandsverlof hangt af van het werkregime dat je verkiest:

 • Voltijdse onderbreking van je arbeidsprestaties (100%): maximaal 12 maanden per patiënt, al dan niet op te nemen in opeenvolgende periodes van 1 tot 3 maanden.
 • Onderbreking van je arbeidsprestaties met de helft (50%) of 1/5de (20%): maximaal 24 maanden per patiënt, al dan niet op te nemen in opeenvolgende periodes van 1 tot 3 maanden.

Opgelet:

 • Je kunt het verlof ook in weken opnemen (bijvoorbeeld 6 weken) zolang je minstens 1 maand en maximum 3 maanden per keer aanvraagt.
 • De duur wordt verdubbeld als je als alleenstaande ouder uitsluitend en effectief samenwoont met minstens 1 kind en het medisch bijstandsverlof aanvraagt voor een zwaar ziek kind van maximaal 16 jaar. Dit betekent dat er behalve je kinderen geen andere personen bij jou mogen inwonen. Je hebt het kind waarvoor je de aanvraag doet ook uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste (je ontvangt kinderbijslag en je kinderen hebben geen beroeps- of vervangingsinkomen). Meer info vind je op de webpagina van de RVA ((opent in nieuw venster)).
 • Tijdens of na de hospitalisatie van een zwaar ziek kind is een afwezigheidsperiode van 1 week mogelijk, eventueel verlengbaar met 1 week.
 • Ben je contractueel? Dan is de keuze van je werkregime afhankelijk van je arbeidsovereenkomst en arbeidsduur (zie onder).

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan, als je voldoet aan de voorwaarden.
 • Wijzigen en verlengen: een wijziging van opnamevorm is mogelijk. Bij verlenging moet je het verlof opnieuw aanvragen.
 • Opzeggen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

Opgelet: aan dit verlof is een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gekoppeld. Je verliest die uitkering als je minder dan 1 maand effectief afwezig bent. Het is wel mogelijk om je verlof vroegtijdig stop te zetten omwille van het overlijden van de persoon voor wie je het verlof opneemt. In dat geval eist de RVA de uitbetaalde uitkeringen niet terug. In geval van overlijden is het ook mogelijk om het verlof verder te zetten tot de voorziene einddatum.

Gevolgen van opname

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’. Je lijnmanager of gemachtigde moet voor dit verlof rekening houden met specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven (zie onder).

Hoe aanvragen?

Medisch bijstandsverlof aanvragen of verlengen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet:

 • Verlof moet je altijd op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

 • Via mysocialsecurity.be ((opent in nieuw venster)) heb je toegang tot meerdere onlinediensten waaronder je digitaal RVA-dossier. De RVA gebruikt eBox (PDF bestand opent in nieuw venster), een digitale, persoonlijke en beveiligde elektronische brievenbus om je aanvraag te behandelen. Vergeet je eBox zeker niet te activeren.

 • Via Break@work ((opent in nieuw venster)) kun je zelf nagaan hoeveel maanden loopbaanonderbreking je nog kunt opnemen.

Hoe wijzigen of opzeggen?

Medisch bijstandsverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Uitzondering: wil je medisch bijstandsverlof verlengen? Dan moet je dit opnieuw aanvragen.