Voor wie?

Duur

De duur van het onbetaald verlof hangt af van het motief:

 • mandaat: de duur van het 1ste mandaat
 • tijdelijke aanstelling: 2 jaar
 • statutaire proeftijd: de duur van de proeftijd
 • arbeidsovereenkomst: 2 jaar

Uitzondering:

 • Neem je binnen je eigen departement of agentschap een mandaat, tijdelijke aanstelling en arbeidsovereenkomst? Dan gelden die tijdsbeperkingen niet en krijg je het verlof voor de duur van je mandaat, tijdelijke aanstelling en arbeidsovereenkomst.
 • Is je verlof gestart voor 1 januari 2018? Dan loopt het tot toegestane einddatum en gelden die beperkingen niet.

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement(opent in nieuw venster) of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan.
 • Wijzigen en verlengen: niet van toepassing.
 • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement(opent in nieuw venster) of contacteer je HR-verantwoordelijke.

Goed om weten: ben je contractueel, dan hangt het terugkeerrecht na het verlof af van wat je contract bepaalt. Ben je statutair, dan heb je een terugkeerrecht naar:

 • de functie die je voordien uitoefende, als het verlof 6 maanden of minder duurt.
 • naar je entiteit, als het verlof langer dan 6 maanden duurt.

Gevolgen van opname

Cumulatie

Niet van toepassing omdat je blijft werken bij de diensten van de Vlaamse overheid.

Hoe aanvragen?

Ambtshalve onbetaald verlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet: verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.