Voor wie?

Duur

De duur van het onbetaald verlof hangt af van het motief:

  • mandaat: de duur van het 1ste mandaat
  • tijdelijke aanstelling: 2 jaar
  • statutaire proeftijd: de duur van de proeftijd
  • arbeidsovereenkomst: 2 jaar

Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan.
  • Wijzigen en verlengen: niet van toepassing.
  • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke.

Gevolgen van opname

Cumulatie

Niet van toepassing omdat je blijft werken bij de diensten van de Vlaamse overheid.

Hoe aanvragen?

Ambtshalve onbetaald verlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).