Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dienstencentrum Personeelsadministratie Personeelsadministratie

Dienstencentrum Personeelsadministratie

Het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) van het Agentschap Overheidspersoneel verzorgt de gemeenschappelijke dienstverlening rond personeelsbeheer binnen de Vlaamse overheid. Het DCPA behartigt de personeelsadministratie van het overheidspersoneel en ondersteunt hun management en HR-verantwoordelijken.

Aanbod voor personeelsleden

Het DCPA geeft advies en zorgt voor de administratieve afhandeling van personeelsdossiers van de aangesloten departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid.

  • instroom, loopbaanstappen en uitstroom: verwerking personeelsdossiers, contracten, aanstellingsbesluiten, proeftijd, bevordering, overplaatsing, mandaat, ontslag, pensionering, …
  • salaris en vergoedingen: verwerking salaris, vergoedingen, abonnementen woon-werkverkeer, …
  • verloven en afwezigheden: advies over en verwerking van aanvragen verlofvormen, prikklok, …
  • welzijn en gezondheid: verwerking hospitalisatieverzekering, ziektecontrole, medische check-up 50+, …

Dienstverlening aan entiteiten

Het DCPA geeft advies en ondersteuning aan het management en de HR-professionals van de aangesloten departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid.

  • sociaaljuridisch advies: juridisch advies, ondersteuning bij tucht en betwistingen, …
  • arbeidsplaatsbeheer: opzetten personeelsplan, koppelen functieprofielen en evaluatielijnen, …
  • beheren security: rollen, werkstromen en toegangen in Vlimpers en Cognos, …
  • masterdata en standaardrapportering: personeelsrapportering, prognoses, simulaties, …

Projecten

Professionaliteit en kwaliteit staan centraal. Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) werkt voortdurend aan de optimalisatie en de verdere uitbreiding van de dienstverlening. Lees meer op de webpagina van AgO(opent in nieuw venster) over de lopende projecten.

Over het DCPA

Het DCPA realiseert schaalvoordelen binnen de Vlaamse overheid door taken rond personeelsadministratie te bundelen. Ze garandeert een klantgerichte en professionele dienstverlening.

Een gemeenschappelijk dienstencentrum draagt bij tot digitalisering en optimalisatie van processen, tot centralisering van kennis en ervaring binnen de Vlaamse overheid en tot efficiëntiewinst voor alle klanten.

Vacatures

Pas afgestudeerd of al een aantal jaren professionele ervaring achter de rug? Heb je interesse in de wereld van personeelsadministratie? Misschien is een job bij het Agentschap Overheidspersoneel wel iets voor jou. Op de webpagina ‘Werken voor Vlaanderen' vind je de vacatures van de Vlaamse overheid.