Gedaan met laden. U bevindt zich op: Expertenwerkgroep zet zich in voor privacy van leerlingen Kenniscentrum Digisprong

Expertenwerkgroep zet zich in voor privacy van leerlingen

Nieuwsbericht
27 mei 2024

De onderwijskoepels richten samen de  ‘Expertenwerkgroep Gegevensbescherming in Onderwijs’ op. Daarmee willen ze de gegevensbescherming binnen het Vlaamse onderwijs versterken, onder andere door gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (GEB’s) uit te voeren.  

© TU IS/istock/Getty Images Plus/via Getty Images

De expertenwerkgroep zal digitale onderwijstechnologieën – software en diensten die gebruikt worden in Vlaamse scholen – kritisch bekijken. Dat is nodig om te weten wat er met de gegevens van Vlaamse leerlingen gebeurt en hen te beschermen tegen ongewenste privacyrisico’s.

Veiligheidsrisico's opsporen

In eerste instantie zal de expertenwerkgroep grondige GEB’s uitvoeren op die digitale onderwijstechnologieën, om zo eventuele privacyrisico’s te identificeren en aan te pakken. Met de GEB’s wil de expertenwerkgroep proactief inzetten op het veilig houden van digitale leeromgevingen. Daarom gaat ze niet alleen op zoek naar potentiële veiligheidsrisico’s, maar werkt ze ook aan oplossingen en strategieën om Vlaamse leerlingen en leerkrachten te beschermen. Hun digitale veiligheid is de hoogste prioriteit.

Samenwerking met de leveranciers van educatieve technologieën is daarbij cruciaal. De expertenwerkgroep waardeert dan ook de open dialoog met die partijen. Zo streven ze samen naar een veilige en ondersteunende leeromgeving, waarin leerlingen zonder zorgen aan de slag kunnen met de technologie die vandaag beschikbaar is.

Wie op de hoogte wil blijven van de vorderingen en de resultaten van de eerste privacy-audits kan terecht op de website Privacy in onderwijs (https://privacyinonderwijs.be/(opent in nieuw venster)).

Opzet expertenwerkgroep

Voor de oprichting van de Expertenwerkgroep Gegevensbescherming in Onderwijs bekeken de stichtende koepels samen met experten van Digitaal Vlaanderen en het Kenniscentrum Digisprong hoe ze de online veiligheid van leerlingen beter kunnen waarborgen. Daarbij hielden ze rekening met ervaringen uit het buitenland. De organisatiestructuur die nu is opgezet, vormt een solide basis om informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs systematisch aan te pakken.

Onderstaande onderwijsverstrekkers nemen deel aan de expertenwerkgroep:

  • GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen

  • Ligo, centra voor Basiseducatie

  • OKO (Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers)

  • OVSG (Onderwijsvereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten)

  • POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

  • VCLB (Vrij CLB netwerk)

Het Kenniscentrum Digisprong van het Departement Onderwijs en Vorming en het Bureau van Digitale Veiligheid van Digitaal Vlaanderen ondersteunen en financieren de werkgroep.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op via secretariaat@privacyinonderwijs.be.