Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stappenplan 'Naar teamgerichte ICT-coördinatie op school' Zet de stap naar een ICT-team op school

Stappenplan 'Naar teamgerichte ICT-coördinatie op school'

Binnen het project ‘Naar teamgerichte ICT-coördinatie’ is een stappenplan ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij de overgang naar een ICT-team. Hoewel het stappenplan in eerste instantie gericht is op het leerplichtonderwijs, kunnen andere onderwijsniveaus er ook inspiratie uit halen. Het stappenplan houdt rekening met enkele basisvoorwaarden, zoals het hebben van een visie en een ICT-beleidsplan. Daarnaast wordt er speciale aandacht besteed aan draagvlak en voorziet het stappenplan in een cyclische benadering van het proces.

Dit stappenplan, vormgegeven in een stroomdiagram, biedt een gestructureerde aanpak om scholen te ondersteunen bij het implementeren van een ICT-team. Het kan een hulpmiddel zijn voor onderwijsinstellingen die deze verandering willen doorvoeren of hun werking willen optimaliseren.