Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitale transformatie in het Vlaamse onderwijssysteem: hervorming van ICT-teams op school ICT-coördinatie

Digitale transformatie in het Vlaamse onderwijssysteem: hervorming van ICT-teams op school

In deze brochure vatten we de belangrijkste conclusies uit dat project samen. We geven je antwoorden op vragen zoals ‘Wat zijn de ICT-coördinatietaken in Vlaanderen?’, ‘Hoe stel je een ICT-team samen?’ en ‘Hoe schakel je over van een ICT-coördinator naar een heel ICT-team?’. Je krijgt ook meer informatie, tools en aanbevelingen om een ICT-team samen te stellen, uit te bouwen en draaiend te houden.

Opname slotwebinar

Op het einde van het project vond een slotwebinar van het Europese project ‘Naar teamgerichte ICT-coördinatie op school’ plaats. Herbekijk de opname en ontdek de brochure en tools van dit project.

Onder deze link vind je de hand-outs van de presentatie.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Inhoud is aan het laden

Opname slotwebinar TSI-project 'Naar teamgerichte ICT-coördinatie'

© rikkyal (Getty Images)

ICT-schoolbeleid is een cruciaal speerpunt in het Digisprong-actieplan(opent in nieuw venster) van de Vlaamse Regering. De Europese Commissie bood België technische ondersteuning aan op het gebied van onderwijs en opleiding via een Europees project genaamd “Digitale transformatie in het Vlaamse Onderwijs: hervorming van ICT-teams op school”. Het project ging zowel over leerplichtonderwijs als volwassenenonderwijs, en werd gefinancierd met middelen van de Europese Commissie, DG REFORM.

 • Het project kende een looptijd van 24 maanden en liep tot juni 2023.
 • Het doel van het project was om het Vlaams Departement Onderwijs en Vorming te ondersteunen bij de ontwikkeling van een strategie en richtlijnen om scholen in het basis-, secundair en volwassenenonderwijs te ondersteunen bij de transitie naar effectief gebruik van ICT voor lesgeven en leren.
 • De nadruk lag op het uitbreiden van het profiel en de competenties van ICT-coördinatoren. De rol van ICT-coördinatoren werd in 2003 vastgelegd, maar blijkt in de praktijk vaak niet effectief of coherent te zijn. De transformatie moet deze professionals in staat stellen om het digitaal onderwijs te leiden vanuit een teambenadering.

Artikelreeks

In onze artikelreeks lees je meer over dit project In elk deel leggen we de focus op 1 element uit het project.

Het eerste artikel gaat dieper in op hoe en waarom het project tot stand kwam, de doelstellingen van het project en de te verwachten resultaten.

Het tweede artikel gaat dieper in op de kenmerken van een sterk ICT-team.

Het derde artikel legt uit hoe je aan de slag gaat met het takenoverzicht voor ICT-coördinatie.

Het vierde artikel omschrijft hoe je stapsgewijs tot een teamgerichte ICT-coördinatie komt op je school.

Projectresultaten

 • De overheid heeft een goed inzicht in de beleidsopties om voort te bouwen op bestaande sterke punten en de huidige lacunes en behoeften met betrekking tot ICT-coördinatie en ICT-beleidsplanning op school aan te pakken.

 • Belanghebbenden en de overheid hebben samen een reeks voorlopige richtlijnen ontwikkeld voor scholen, die betrekking hebben op de overgang naar doeltreffende ICT-coördinatie, met inbegrip van duidelijke en geactualiseerde definities van de missie, rollen, taakprofielen en competenties van ICT-coördinatoren en ICT-teams.

 • De overheid heeft een reeks definitieve richtlijnen ontvangen, bijgesteld op basis van een pilootfase op geselecteerde Vlaamse scholen, evenals een implementatie- en investeringsstrategie die klaar is voor verspreiding.

Projectvideo (English version)

Inhoud is aan het laden

Projectvideo TSI: Digital transformation in the Flemish Education System

Begunstigde organisaties en andere belanghebbenden

 • Omdat het hoofddoel is om ICT-coördinatoren beter te ondersteunen met duidelijkere functieomschrijvingen en het inbedden van taken in bredere ICT-teams, zijn zij de belangrijkste stakeholders voor dit project.

 • Schoolleiders zullen gebaat zijn door de ontwikkeling van ICT-beleidsplanning, een grondige herziening van de kaders waarbinnen ICT-coördinatoren momenteel opereren en een hervorming van teamwerk rond ICT op schoolniveau.

 • Leerkrachten en leerlingen zullen baat hebben bij een meer kwalitatieve en grondige ICT-ondersteuningsstructuur in hun scholen.

 • Het Kenniscentrum Digisprong situeert zich binnen het Vlaamse Departement Onderwijs en Vorming. Het Kenniscentrum wil, samen met onder andere KlasCement, een meerwaarde zijn voor het Vlaamse onderwijsveld. Het ondersteunt dit Europees project en wisselt ervaringen en goede praktijken ujit over de faciliterende factoren van digitaal onderwijs.

 • VICLI, de Vlaamse ICT-Coördinatorenliga verenigt alle actoren uit het Vlaamse onderwijs die een rol spelen in de ICT-coördinatie op school in één lerend netwerk. VICLI vervult de rol van woordvoerder/vakbond van de ICT-coördinatoren in Vlaanderen.

 • De onderwijsaanbieders zullen zowel bij de voorbereiding van het project, de pilot als bij de disseminatiefase een adviserend rol spelen. Het is belangrijk voor onderwijsaanbieders om het beleid en ondersteuningsprogramma’s voor ICT-coördinatie op hun eigen beleid en ondersteuningsprogramma’s af te stemmen.