Gedaan met laden. U bevindt zich op: De kenmerken van een sterk ICT-team Digitale transformatie in het Vlaamse onderwijssysteem: hervorming van ICT-teams op school

De kenmerken van een sterk ICT-team

Hoe kun je de ICT-coördinatie in je school het best organiseren? Het Europese Project ‘Digitale transformatie in het Vlaamse onderwijs: naar teamgerichte ICT-coördinatie’ ging bij scholen met goed werkende ICT-teams kijken hoe zij alle ICT-taken over een heel team verdelen. Zo kwamen ze tot de eigenschappen die een sterk ICT-team kenmerken. Laat je inspireren!

Sterke rol voor de scholengroep of -gemeenschap

Sterke ICT-teams werken vaak in een scholengroep of -gemeenschap die hun ICT-taken en -middelen in meer of mindere mate centraliseren.

Voordelen

 1. Een sterkere onderhandelingspositie bij groepsaankopen en raamcontracten.
 2. De mogelijkheid om ICT-experts met verschillende profielen aan te trekken. Voor individuele scholen is dat niet altijd haalbaar omdat hun beschikbare ICT-uren beperkt zijn.
 3. Een snellere uitwisseling van expertise en kennis tussen de scholen en de groep of gemeenschap. Zo voorkom je dat alle kennis bij 1 persoon zit, met alle gevolgen van dien als die uitvalt.
 4. Aantrekkelijker werk omdat alle ICT-experts elkaar helpen.

Uitdagingen

 1. Hoe groter de scholengroep of -gemeenschap, hoe moeilijker om samen beslissingen te nemen en ze uit te voeren. Verschillende belangen en prioriteiten kunnen meespelen.
 2. Scholen met verschillende culturen kunnen verschillende behoeften en doelstellingen hebben waardoor een uniforme aanpak niet altijd werkt.
 3. Scholen die ver van elkaar liggen bundelen hun uren en middelen minder vaak. De afstand maakt het moeilijk om de ICT-coördinatie te centraliseren.

Maak je vooraf goede afspraken? Dan kun je die uitdagingen tackelen. Leg jullie doelstellingen samen vast en voorzie een plan van aanpak bij knelpunten. Zorg dat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en overleg en communiceer regelmatig. Dat overleg kun je spreiden over verschillende teams, bijvoorbeeld een beleids-, een technisch en een pedagogisch team.

Luister naar je leraren

Vraag je leraren om input en ga daarmee aan de slag. Communiceer regelmatig met hen en vraag hen feedback wanneer je beslissingen neemt. Zo kun je dat bereiken:

 • Stel iemand aan als laagdrempelig aanspreekpunt – dat kan een administratief medewerker zijn – om kleine technische problemen op te lossen en ideeën en bezorgdheden te verzamelen.
 • Leid een ICT-vaardige leraar op tot ankerpunt of ambassadeur. Hij of zij kan collega’s snel helpen, ook wanneer de ICT-coördinator er niet is.

Gemengde samenstelling

Team houdt stijgende grafiek vast
© z_wei/iStock/Getty Images Plus/via Getty Images

Een ICT-team bestaat uit verschillende personen met verschillende achtergronden en expertises.

 • Directie en ICT-coördinator(en) zijn onlosmakelijk verbonden met een ICT-team. Zij vormen het ICT-beleidsteam.
 • Je administratief medewerkers helpen het beleidsteam bij technische en administratieve ICT-taken.
 • Je leraren spelen een belangrijke rol en zijn een waardevolle bron van informatie. Ze vertalen je ICT-beleid naar de klasvloer en koppelen naar je terug welke didactische behoeften je school heeft.
 • Je leerlingen en hun ouders maken onrechtstreeks deel uit van je team. Ze zijn het klankbord voor je ICT-werking en -beleid.
 • Een succesvol ICT-team weet welke expertise het niet in huis heeft en zoekt externe partners om de ICT-werking te ondersteunen.

De taakverdeling van ICT-teams in detail lees je in het volledige rapport(Excel bestand opent in nieuw venster).

Hoe wordt een groep mensen met uiteenlopende profielen een sterk ICT-team? 2 principes zijn cruciaal:

Taakverdeling op basis van expertise en talent

De juiste man of vrouw op de juiste plaats. Focus niet op strikte profielbeschrijvingen. Houd rekening met de talenten, expertise, competenties en vaardigheden van al je leraren en medewerkers. Misschien is die leraar die een crack is in sociale media wel een goede aanvulling voor je team? Alleen wanneer je externe mensen zoekt om je team te versterken, kun je het best met een taakprofiel werken.

Duidelijke mandaten

Goede afspraken maken goede vrienden. Een ICT-team heeft geen vaste, uniforme taakverdeling. Wel duidelijke mandaten. Het moet duidelijk zijn:

 • wie welke beslissingen neemt
 • wie de ICT-taken uitvoert
 • wie alles aanstuurt en opvolgt
 • wie het aanspreekpunt en het voortouw neemt.

Nauw contact met elke school

Wanneer je naar een ICT-team overschakelt, is het belangrijk dat je in contact staat met elke school. Zorg dat de leden van je ICT-team regelmatig bij je scholen langsgaan. Zo voelen ze dat je ICT-team altijd vlakbij is en houd je hen betrokken.

In onze fiches met professionaliseringsinitiatieven(PDF bestand opent in nieuw venster) vind je verschillende vormen van ontmoeting en professionalisering om nauw contact tussen je ICT-team en je scholen te garanderen.

Vlotte en efficiënte communicatie

Zorg in elk geval dat je ICT-team vlot en efficiënt kan overleggen en met elkaar kan communiceren. Op basis van je behoeften als school bepaal je hoe en hoe vaak dat overleg en die communicatie gebeuren.