Gedaan met laden. U bevindt zich op: Project teamgerichte ICT-coördinatie op school Digitale transformatie in het Vlaamse onderwijssysteem: hervorming van ICT-teams op school

Project teamgerichte ICT-coördinatie op school

Wat zijn de taken van de ICT-coördinator in je school? Wat doet hij of zij eigenlijk allemaal? Wat maakt van een ICT-team een goed ICT-team? Hoe stap je als school over op een teamgerichte aanpak? Het 2-jarige project ‘Digitale transformatie in het Vlaamse onderwijs: naar teamgerichte ICT-coördinatie’ vertelt het je allemaal.

© Photo_Concepts/Image Source/via Getty Images

Tijdens het tweejarige Europese project ‘Digitale transformatie in het Vlaamse onderwijs: naar teamgerichte ICT-coördinatie’ dat tot juni 2023 loopt, verkennen we hoe je als school alle ICT-taken kunt verdelen over een ICT-team. We beschrijven hoe je een ICT-team kunt samenstellen en welke taken de mensen in het team op zich kunnen nemen. Je krijgt ook richtlijnen waarmee je in je school stap voor stap naar die teamgerichte ICT-coördinatie kunt overstappen.

Hoe kwam het project tot stand?

Op vraag van het Departement Onderwijs en Vorming. De Europese Unie financiert het via het instrument voor technische ondersteuning (TSI). We voeren het samen met de Europese Commissie uit.

Waarom kwam het er?

De ICT-coördinatie in je school is enorm belangrijk. Maar volgens onder meer het MICTIVO-onderzoek(opent in nieuw venster) en de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga(opent in nieuw venster) ligt de werkdruk van ICT-coördinatoren veel te hoog. De coronacrisis maakte nog maar eens duidelijk hoe belangrijk goede ICT-coördinatie wel niet is. Afstandsonderwijs en met elkaar communiceren waren alleen maar mogelijk dankzij digitale tools.

Ook digitale vaardigheden en de ondersteuning van leerlingen en leraren waren cruciaal om als school te kunnen blijven werken. Veel van die uitdagingen kwamen in de schoot van je ICT-coördinator terecht. Met dit project bekijken we of je ICT in je school anders kunt coördineren.

Met het project hebben we 3 grote doelstellingen:

  • Stap 1

    De Vlaamse overheid een goed zicht geven op de mogelijkheden die ze heeft om haar beleid verder uit te bouwen op basis van de huidige sterke punten, groeikansen en behoeften van ICT-coördinatie.

  • Stap 2

    Voorlopige richtlijnen opstellen waarmee je als school naar efficiënte, teamgerichte ICT-coördinatie kunt overstappen.

  • Stap 3

    Tot definitieve richtlijnen komen op basis van een proeffase in Vlaamse scholen en een strategie uitwerken waarmee de Vlaamse overheid teamgerichte ICT-coördinatie kan realiseren en er ook in kan investeren.

Hoe behalen we die doelstellingen?

Het project bouwt verder op bestaande kaders en instrumenten zoals DigCompOrg, DigCompEdu en SELFIE. Het haalt informatie uit best practices in binnen- en buitenland om zo jouw school te helpen om naar teamgerichte ICT-coördinatie over te stappen.

Je beslist als school natuurlijk zelf hoe je je ICT-beleid organiseert. Het project respecteert dan ook die autonomie. Daarnaast voorziet de Digisprong dat er extra middelen en een aangepast statuut voor ICT-coördinatoren komen. Het project wordt dan ook afgestemd op je autonomie als school en de behoeften die je hebt. Het is dus niet onze bedoeling om je een pasklaar antwoord te serveren, maar om je te helpen een oplossing op maat van je school uit te werken.

Om dat waar te maken, werken verschillende belanghebbenden uit het onderwijs met elkaar samen.

Dit artikel is het eerste deel van een reeks over het project ‘Digitale transformatie in het Vlaamse Onderwijs: naar teamgerichte ICT-coördinatie op school’. In elk deel leggen we de focus op 1 element uit het project.