Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanbestedingsregels voor schoolbesturen bij aankoop van ICT-materiaal ICT-infrastructuur van je school

Aanbestedingsregels voor schoolbesturen bij aankoop van ICT-materiaal

Bij het aankopen van ICT-materiaal, dienen schoolbesturen rekening te houden met de aanbestedingsregels.

Visual wetgeving - vrouw houdt document vast, tablet op de achtergrond
Visual wetgeving © BRO Vector/iStock/Getty Images Plus/via Getty Images

Het behoort steevast tot de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om na te gaan welke concrete wettelijke voorschriften van toepassing zijn. Binnen het wettelijk kader, staat het schoolbesturen vrij om zelf een ‘plaatsingsprocedure’ te kiezen of om af te nemen van een raamovereenkomst wanneer ze werken willen laten uitvoeren, producten willen aankopen of diensten willen afnemen van ondernemers.

Wanneer een schoolbestuur ervoor kiest om zelf een plaatsingsprocedure op te starten, moet er rekening worden gehouden met de geraamde waarde van de opdracht.

 • Stap A

  Opdrachten tot (of gelijk aan) 30.000 EUR (excl. Btw): hiervoor geldt een soepel stelsel van plaatsing en uitvoering van de opdracht:

  • Stap 1

   Er gebeurt steevast een raadpleging van de voorwaarden van verschillende ondernemers. Als goede praktijk geldt dat 3 ondernemers meestal volstaan. De raapleging van de ondernemers kan informeel en zelfs mondeling gebeuren, maar er moet wel voldoende traceerbaarheid en bewijs van kunnen worden voorgelegd.

  • Stap 2

   Er geldt geen wettelijke verplichting om een gemotiveerde beslissing op te maken over de gunning of na de gunning informatie te verstrekken over de keuze-beslissing.

  • Stap 3

   Via een ‘aanvaarde factuur’ komt deze ‘opdracht van beperkte waarde’ tot stand.

 • Stap B

  Opdrachten boven 30.000 EUR (excl. BTW): hiervoor is verdere kwalificatie van de opdracht aan de hand van de wetgeving overheidsopdrachten nodig om tot een geschikte plaatsingsprocedure te komen. Vragen die onder meer gesteld dienen te worden zijn:

  • Stap 1

   Betreft het een opdracht van werken/leveringen/diensten?

  • Stap 2

   Situeert de geraamde waarde zich onder of boven de (tweejaarlijks wijzigende) Europese drempelbedragen?

  • Stap 3

   Welke plaatsingsprocedure is ‘in dit geval’ het meest aangewezen?

Algemene beginselen

De algemene beginselen van gelijke behandeling, non-discriminatie, transparantie en proportionaliteit gelden in alle gevallen, d.w.z. aanbesteders moeten hiermee altijd rekening houden.

Voor meer informatie over overheidsopdrachten, kunt u de onderwijsnetten en onderwijskoepels(opent in nieuw venster) of onderstaande websites raadplegen: