EmpowerED

Met het project EmpowerED wil de Europese Unie educatieve technologie (EdTech) in onderwijs stimuleren. Het doel: een Europees EdTech-netwerk opzetten waarin bedrijven, organisaties, scholen en beleidsmakers van elkaar leren en ervaringen met elkaar uitwisselen. EmpowerED loopt tot december 2025.

AR en VR

De Vlaamse regering zet met het XR-actieplan in op professionalisering en verdere uitbouw van XR om de leereffecten in het technisch en beroepsgericht secundair onderwijs te ondersteunen. Dit doet ze door XR-materiaal (hardware en software) laagdrempelig aan te bieden en de digitale vaardigheden van onderwijspersoneel te verhogen dankzij het inzetten van XR-toepassingen.

Future Classroom Lab

Het Future Classroom Lab (FCL) is een inspirerende, volledig uitgeruste onderwijs- en leeromgeving in Brussel, gecreëerd door European Schoolnet. Het klaslokaal van de toekomst daagt bezoekers uit om de rol van pedagogie, technologie en inrichting van hun klaslokalen te analyseren.

Gamificatie

Gamificatie probeert leerlingen even gemotiveerd te houden voor hun lessen als voor hun computerspelletjes. Door op een doordachte manier spelcomponenten toe te voegen aan het leerproces en de onderwijsleeromgeving, wil gamificatie op een plezierige manier het leergedrag van leerlingen veranderen.

Het invoegen van spelcomponenten, zoals badges, feedback, punten, levels, leader boards…, in je lessen zorgt voor een positieve beïnvloeding van de intrinsieke en extrinsieke motivatie van je leerlingen. Hierdoor zullen je leerlingen ook beter participeren en betrokken zijn in het leerproces. Leraar Jeroen en expert Ellen leggen je in Klasse graag uit hoe gamification een meerwaarde heeft voor je onderwijs.

Artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie (AI) is als nieuwe technologie aan zijn opmars bezig in het onderwijs. Vanuit het Kenniscentrum Digisprong volgen we graag de huidige en nieuwe tendensen binnen het AI-veld op.

Learning analytics

Kenniscentrum Digisprong heeft samen met GITO Overijse, Summa College en DLearning een Learning Analytics Suite ontwikkeld. Deze tool is een open source tool die het mogelijk maakt om de kwaliteit van resultaten te bewaken. Je kan makkelijk de voortgang van je studenten volgen, hier conclusies uit trekken en je content hier op aanpassen of volgende stappen ondernemen.

De Learning Analytics Suite in zijn standaardvorm bestaat uit;

  • een Learning Record Store (LRS)
  • het Cursus Register (CR)
  • een standaard dashboard

Voor meer informatie en het downloaden van de Learning Analytics Suite kan je deze website raadplegen(opent in nieuw venster).

Zelf een innovatief idee?

Heb jij een innovatief idee dat het onderwijs naar een hoger niveau kan tillen? Wil je dit uitwerken samen met andere scholen of een bedrijf? Dan is misschien de projectoproep van Smart Education @ Schools iets voor jou. Jaarlijks kunnen scholen uit het basis-, secundair en volwassenenonderwijs een voorstel indienen voor een projectsubsidie van maximaal 75.000 euro voor een looptijd van maximaal één jaar.