Gedaan met laden. U bevindt zich op: Help! Mijn leerlingen gebruiken AI Artificiële intelligentie

Help! Mijn leerlingen gebruiken AI

Tijd voor een schoolvisie rond AI

Zette ChatGPT jou ook aan het denken? Sinds de lancering kroop bijna iedere technologieliefhebber in de pen om de doorbraak te bewieroken. Even snel volgden de kritische artikels en begonnen we ons zorgen te maken over de impact op ons onderwijs. Wat nu, nu leerlingen zelf niet meer hoeven na te denken en te schrijven? ChatGPT verbieden zoals enkele scholen in de VS en Australië dat al deden? Ontdek waarom dat niet de juiste reactie is. 

Dweilen met de kraan open

© lstoma/iStock/Getty Images Plus/via Getty Images

AI in het onderwijs? Dat is niet meer te vermijden. Wie de groei van de technologie volgt, ziet dat AI-toepassingen als paddenstoelen uit de grond opkomen. 1 toepassing zoals ChatGPT verbieden, is hetzelfde als dweilen met de kraan open. Want waar trek je de grens? Nieuwe AI-toepassingen zullen blijven komen. Het is onbegonnen werk om ze allemaal te verbieden. En wat met tools die allang voet aan de grond hebben zoals DeepL, Google Translate en Photomath?

Ontwikkeling nog maar net begonnen

ChatGPT is niet de eerste en ook niet de laatste AI-toepassing die je leerlingen zullen gebruiken. Ook je digitale leerplatform en je educatieve uitgeverij ontdekten de mogelijkheden van AI al. Moet je ook die toepassingen verbieden? Want hoe je het ook draait of keert: de AI-ontwikkelingen staan niet stil. ChatGPT is er nog maar net, en Google stelde met Bard(opent in nieuw venster) al meteen zijn eigen AI-chatbot voor. Het is gewoon niet haalbaar om elke nieuwe toepassing te verbieden. En niet wenselijk.

Je leerlingen gebruiken AI allang

Stond je er al bij stil dat je leerlingen:

  • hun wiskundeoefeningen kunnen laten maken door hun slimme luidspreker?
  • Photomath kunnen gebruiken om moeilijkere wiskundeoefeningen op te lossen?
  • Google Lens kunnen gebruiken om hun Franstalige boek volledig in het Nederlands te lezen?
  • dieren en planten sneller kunnen identificeren met ObsIdentify dan met een determinatietabel?
  • Google Translate of DeepL als standaardvertalers in hun broekzak hebben zitten?
Inhoud is aan het laden

©VTM Nieuws - februari 2019

Bereid je leerlingen voor op een leven met AI

Met andere woorden: AI is er en gaat niet meer weg. Verschillende experts zijn ervan overtuigd dat we een nieuw tijdperk beginnen waarin AI niet meer weg te denken is. Net zoals we het internet en de smartphone ook niet meer kunnen wegdenken. Wij en onze leerlingen moeten ermee leren samenwerken als we willen blijven meedraaien.

Nieuwe lesaanpak

De vraag is dan: hoe moeten we onze leerlingen voorbereiden op die samenleving met AI? Zoals we al zeiden: het is niet slim om AI-toepassingen in het onderwijs te verbieden. Het is beter om ze doordacht in je lessen toe te laten en je leerlingen te leren hoe ze die toepassingen juist en gepast kunnen gebruiken. En dat vraagt om een andere aanpak dan je gewoon bent.

GO!(opent in nieuw venster), Katholiek Onderwijs Vlaanderen(opent in nieuw venster) en Kenniscentrum Data en Maatschappij(opent in nieuw venster) en leraar Robbe Wulgaert(opent in nieuw venster) geven je alvast enkele tips om ChatGPT als hulpmiddel in je lessen te gebruiken.

Stel je jezelf vragen? Dat is normaal

Lezende robot
© nadia_bormotova/iStock/Getty Images Plus/via Getty Images

Zodra je je leerlingen met AI-toepassingen laat werken, zullen er verschillende vragen bij je naar boven komen. “Zullen mijn leerlingen nog wel zelf nadenken als ze met AI werken?” “Gaan hun vaardigheden niet achteruit als een computerprogramma alles overneemt?” Je voorgangers stelden zich dezelfde vragen toen de rekenmachine betaalbaar werd voor het onderwijs en toen we allemaal toegang kregen tot het internet.

Nieuwe visie

Die vragen moedigen ons aan om ons onderwijs nog eens grondig onder de loep te nemen. Want welke competenties vinden we belangrijk om aan te leren? En wat moeten we aan onze onderwijsaanpak en didactiek veranderen om dat te bereiken? Het zijn vragen die je als leraar niet alleen kunt oplossen. Je kunt er het best met je hele schoolteam een duidelijke visie rond ontwikkelen die door de hele school wordt gedragen.

Ga in gesprek met je team, leerlingen en ouders

Meisje met robots en rapport in de hand
© gmast3r/iStock/Getty Images Plus/via Getty Images

Bespreek dus met je team hoe je als school tegenover AI staat. Hoe past de omgang met AI in jullie bestaande onderwijsvisie? Ga daarover ook in gesprek met alle relevante partijen zoals je leerlingen en hun ouders. Zo kom je tot een visie die echt door de hele school gedragen wordt en die je toelaat om met die AI-evolutie om te gaan.

De wegwijzer schooleigen ICT-visie(PDF bestand opent in nieuw venster) geeft je concrete handvatten om de gesprekken met je team en alle betrokken partijen te starten.

Hoe die gesprekken starten?

Wil je al starten om met je team een schooleigen visie op AI of een plan van aanpak uit te werken? Je vindt meer informatie over AI en het ethische gebruik ervan op onze website. Ook uit de ethische richtsnoeren van de Europese Commissie(opent in nieuw venster) haal je vragen en waarden die je mee kunt nemen in je gesprek rond AI.

En weet je graag hoe je die oefening met je team het beste kunt aanpakken of krijg je graag concrete hulp? Daarvoor kun je altijd je bij je pedagogische begeleidingsdienst terecht.