Gedaan met laden. U bevindt zich op: Longread: Hoe omgaan met tekstschrijvende AI-programma's? Artificiële intelligentie

Longread: Hoe omgaan met tekstschrijvende AI-programma's?

Tekstschrijvende AI-programma’s – AI-tekstschrijvers – leveren degelijke en kwaliteitsvolle teksten af. De kwaliteit van die teksten ligt vaak zo hoog dat je moeilijk kunt uitmaken of ze door een mens geschreven zijn of niet. Sinds ChatGPT eind 2022 gelanceerd werd, vragen we ons meer en meer af welke impact AI heeft op het leven op school. Daarom stelden we een leidraad samen die je als onderwijsprofessional kunt volgen om in een schoolcontext met AI-tekstschrijvers te werken.

Over deze leidraad

We werken deze leidraad regelmatig bij op basis van de ontwikkelingen in AI. Hij is gebaseerd op de tekst ‘Umgang met textgenerierenden KI-Systemen. Ein Handlungsleitfaden’ van het ministerie van Onderwijs en Vorming van Noordrijn-Westfalen, die we naar het Vlaamse onderwijs vertaalden. Daarbij hielden we rekening met de richtlijnen van de onderwijskoepels over ChatGPT op school en de richtlijn van KU Leuven over verantwoord gebruik van generatieve AI.

We gebruiken commerciële AI-programma’s zoals ChatGPT, DeepL, you.com en Bard als voorbeelden in dit artikel. We promoten of beoordelen ze absoluut niet.

Veel vragen, nog niet veel antwoorden

Wat zijn AI-tekstschrijvers precies? Hoe ga je om met de nieuwe mogelijkheden die AI geeft? Mogen AI-programma’s in het onderwijs worden gebruikt? Welke wetgeving is van toepassing? Kun je AI ook in de klas gebruiken en hoe zal dat het onderwijs veranderen? Allemaal vragen waar nu nog geen sluitend antwoord op is. In deze leidraad zetten we enkele vragen op een rij en geven we de antwoorden die er nu al zijn.

Wat zijn AI-tekstschrijvers en wat kunnen ze?

Afbeelding denkende man
© treety/iStock/Getty Images Plus/via Getty Images

Tekstschrijvende AI-programma’s zijn niets meer of minder dan algoritmes die leerden voorspellen welke woorden het meeste kans hebben om op elkaar te volgen in een tekst. Op basis van die voorspellingen kunnen ze een tekst schrijven.

De slimste: ChatGPT

ChatGPT is zo’n AI-tekstschrijver. Een chatbot die in verschillende talen vragen beantwoordt, teksten samenvat of evalueert, gedichten of computerprogramma’s schrijft, teksten vertaalt, meerkeuzevragen opstelt … En zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan. Hoe ChatGPT verschilt van andere AI-tekstschrijvers? Het programma legt verbanden tussen verschillende teksten die je na elkaar invoert. Zo lijkt het alsof het programma met je praat.

De chatbot die teksten schrijft, bewerkt en evalueert

schrijft teksten. Met duidelijke instructies en vragen kun je een tekst laten schrijven volgens een bepaalde tekstvorm of -stijl. Tekst is voor het programma een ruim begrip: het schrijft en analyseert ook wiskundige vergelijkingen en programmeertaal.

bewerkt teksten. ChatGPT kan een structuur voor je tekst voorstellen, helpen om je tekst te formuleren of verbeteringen voorstellen.

evalueert teksten. Je kunt ChatGPT teksten laten beoordelen op basis van vooraf vastgelegde criteria. Omdat je snel en direct feedback krijgt, kun je je vaardigheden verbeteren en je schrijfproces sturen.

ChatGPT: dominant, maar hoelang?

We gebruiken ChatGPT als voorbeeld omdat het programma op dit moment de markt van AI-tekstschrijvers domineert. Er zijn nog verschillende andere AI-schrijvers die bijvoorbeeld teksten vertalen, je helpen om te plannen en te structureren of kunst en video’s maken. Al die programma’s hebben een impact op hoe we werken en leren. En ze zullen niet de enige blijven. Er zullen snel meer AI-tekstschrijvers op de markt komen. Ondertussen zijn er ook al de AI-zoekmachine you.com en Bard, de Google-concurrent van ChatGPT.

Waarom kunnen AI-tekstschrijvers foute informatie geven?

Afbeelding leerling controleert taak
© Visual Generation/iStock/Getty Images Plus/via Getty Images

Ook al lijkt het alsof er in een AI-tekst betrouwbare informatie staat, toch sluipen er vaak fouten in. Soms maskeren AI-tekstschrijvers ze door te doen alsof hun uitspraken op feiten zijn gebaseerd. Hoe beter ze daarin slagen, hoe moeilijker het wordt om daar slim mee om te gaan.

ChatGPT: getraind tot de zomer van 2021

Daarom is het belangrijk om in het onderwijs aandacht te geven aan die foute informatie. Je leerlingen moeten weten dat antwoorden van AI-tekstschrijvers verkeerd of onvolledig kunnen zijn. ChatGPT bijvoorbeeld is getraind met data tot de zomer van 2021 en weet dus niet wat er na die datum in de wereld gebeurd is. Met andere woorden: stel je een vraag over een gebeurtenis in 2023, dan zal ChatGPT waarschijnlijk een fout antwoord geven of niet kunnen antwoorden. Tenzij je een plug-in installeert die het programma toegang geeft tot het internet.

Leer je leerlingen AI-teksten checken op fouten

In AI-teksten staan vaak ook fouten omdat de programma’s niet getraind zijn om juiste informatie te geven. Ze leerden om woorden te voorspellen en vlot leesbare teksten te schrijven, niet om de waarheid te spreken.

Je leerlingen moeten dus leren om de inhoud van een AI-tekst goed te controleren en niet klakkeloos over te nemen. Iets wat ze pas kunnen als ze genoeg over het onderwerp kennen. En dat vermogen om op basis van eigen kennis nepnieuws van feiten te onderscheiden, wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. Daarom moet je ook aandacht geven aan informatievaardigheden waarbij je leerlingen leren om informatie te controleren met betrouwbare bronnen.

Zijn de antwoorden van AI-tekstschrijvers neutraal en onbevooroordeeld?

ChatGPT werd vooral getraind met ongefilterde Engelstalige internetteksten die waarschijnlijk vaak gebaseerd zijn op vooroordelen met soms ethisch en moreel twijfelachtige waarden. Daarnaast is het aannemelijk dat het programma in zijn teksten vaak impliciet een westers wereldbeeld meegeeft.

Nieuwe trainingsdata diverser

Gelukkig weten AI-ontwikkelaars dat. We zien dat AI-programma’s nu getraind worden met data in verschillende talen en uit verschillende landen. Zo creëren ze een diverser taalmodel. Al blijft het moeilijk om te zorgen dat er genoeg diversiteit in die data zit. Want de meeste data om taalmodellen te trainen, zijn alleen in het Engels beschikbaar. De ongewenste data wegfilteren? Dat is moeilijk want dat enorme werk moet vaak door mensen gebeuren. Je loopt dan altijd het risico dat ook bruikbare teksten verwijderd worden.

Belangrijkste filter: de mens

Daarom proberen de ontwikkelaars om de teksten te controleren en te filteren, en aanstootgevende inhoud te verwijderen of te vervangen door vastgelegde antwoorden. Vraag je ChatGPT bijvoorbeeld zijn mening over een bekend persoon? Dan krijg je altijd een heel diplomatisch antwoord. Tenzij het je lukt om je vraag zo te stellen dat ChatGPT zijn diplomatie achter zich laat. Want ook dat is mogelijk, bleek al uit tests.

Ondanks die initiatieven van de ontwikkelaars, blijf je als mens dus de belangrijkste filter om in te schatten of een AI-programma neutraal is. Je moet je dus altijd bewust blijven dat de teksten van een AI-tekstschrijver niet altijd waar zijn en dat ze niet betekenen dat het programma slim is of een eigen bewustzijn heeft.

Hoe ga je in een schoolcontext om met AI-tekstschrijvers?

Leerkracht geeft les aan zittende leerling
© Visual Generation/iStock/Getty Images Plus/via Getty Images

De juiste impact van AI-tekstschrijvers? Die kunnen we nog maar moeilijk inschatten. Waar wetenschappers en onderzoekers het wel over eens zijn: we mogen de impact op ons onderwijs en ons professionele leven niet onderschatten. Het lijkt dus logisch dat je als school vanuit je pedagogische en educatieve opdracht met die nieuwe ontwikkelingen omgaat. Daarbij moet je niet alleen rekening houden met de kansen en mogelijkheden die AI biedt, maar ook met de uitdagingen en gevaren van de technologie. In een schoolcontext is het dus belangrijk dat je open en constructief met de technologie omgaat.

Mag je een AI-tekstschrijver in het onderwijs gebruiken?

Absoluut. Omdat AI een grote impact zal hebben op ons onderwijs en het professionele leven, is het logisch dat AI gebruiken en over AI leren een plaats krijgen in ons onderwijs. De minimumdoelen laten daar de nodige ruimte voor.

Leer je leerlingen met AI werken

Maak je leerlingen daarom in je lessen vertrouwd met AI. Laat ze ervaren hoe AI-tekstschrijvers werken. Geef ze de kans om de mogelijkheden en risico’s te leren kennen. Zo bereid je hen voor op de maatschappij van de toekomst waar AI niet meer uit weg te denken zal zijn.

Verbod op AI: een goed idee?

AI verbieden? Dat is misschien niet de beste reactie. Kijk maar hoe dynamisch onze samenleving nu al is. Het is belangrijk dat je je als school blijft openstellen en samen met je leerlingen nadenkt over de ontwikkelingen in AI. Want veel leerlingen zijn in AI geïnteresseerd. Door met en over AI te leren, sluit je aan op hun leefwereld. Ze gebruiken AI ook al veel meer dan we denken. Het is dus beter om hen daar op een verantwoorde manier mee te leren omgaan.

Leerlingen met AI-programma's leren werken: past dat in ons onderwijs?

De Vlaamse minimumdoelen rond digitale competenties en het Europese digitale competentiekader (DigComp) schetsen een kader waarin het zinvol is om te werken met AI-programma’s. DigComp ziet 5 digitale competenties:

 1. geletterdheid in data en informatie
 2. communicatie en samenwerking
 3. contentcreatie
 4. veiligheid
 5. probleemoplossing

Vooral digitale competenties 3, 4 en 5 springen in het oog. Bekijk ze zeker als je je leerlingen iets wilt aanleren over AI. Het is interessant om samen met hen AI-tekstschrijvers vanuit 3 standpunten te belichten.

 • Stap 1

  Technologisch

  Hoe werkt een AI-tekstschrijver?
 • Stap 2

  Maatschappelijk-cultureel

  Welke maatschappelijke impact heeft AI?
 • Stap 3

  Vanuit het programma

  Waarvoor kun je een AI-tekstschrijver gebruiken en waarop moet je dan letten?
Praktijkvoorbeeld

Je kunt met je leerlingen proberen welke instructies – prompts – ze een AI-tekstschrijver moeten geven om het antwoord te krijgen dat ze willen. Op het internet kun je daar richtlijnen voor zoeken. Daarna kunnen jullie de tekst controleren op fouten, vaagheden en onvolledigheden.

Stel je vragen over natuurwetenschappen en wiskunde? Dan blijkt dat AI-tekstschrijvers vaak nepresultaten of verkeerde informatie geven. Je leerlingen kunnen dan met wat ze zelf weten over het vak die gaten uit de antwoorden halen. Dat kan heel interessante discussies opleveren.

Welke gevolgen hebben AI-tekstschrijvers op de schrijfvaardigheid van je leerlingen?

Robot geeft uitleg aan leerling
© Visual Generation/iStock/Getty Images Plus/via Getty Images

Een van de grootste bezorgdheden rond het gebruik van AI-tekstschrijvers? De impact van die programma’s op de schrijfvaardigheid van je leerlingen. Tot nu toe is er nog geen enkel wetenschappelijk bewijs over de impact van AI op elementaire schrijfvaardigheid. Toch weten we dat je die vooral ontwikkelt door zelf te oefenen en regelmatig te schrijven. Daarom is het kort door de bocht om ervan uit te gaan dat AI-tekstschrijvers geen negatieve impact hebben.

AI inschakelen als hulp

Het is dan ook belangrijk dat we goed nadenken over de mogelijkheden die AI-tekstschrijvers hebben om leerlingen te helpen hun schrijfvaardigheden te ontwikkelen. Denk daarbij aan vragen stellen over tekstbegrip, hulp op maat, hulp bij verschillende moeilijkheidsgraden van teksten … Zeker voor leerlingen die individuele ondersteuning nodig hebben, kunnen AI-tekstschrijvers een hulp zijn om hun schrijfvaardigheden te ontwikkelen.

Welke andere leerprocessen ondersteunt AI?

AI kan helpen om de taal-, schrijf- en beoordelingsvaardigheden van je leerlingen uit te breiden. Je kunt hen met AI-teksten bijvoorbeeld leren hoe ze teksten moeten beoordelen op onder andere nauwkeurigheid, samenhang en stijl. Of je kunt hen leren argumenteren of met feitelijke onjuistheden omgaan. Het is dan wel enorm belangrijk dat je het programma weloverwogen didactisch inzet voor de vakspecifieke en interdisciplinaire leerdoelen die je wilt behalen, zoals media- en digitale competenties.

AI-tekstschrijvers kunnen je ook op andere gebieden helpen.

Kan ik regels afspreken om AI als bron te vermelden?

Natuurlijk moeten leerlingen die een AI-tekstschrijver gebruiken die als bron vermelden. Want alleen zo kun je als leraar zien wat je leerlingen zelf hebben gedaan, en hun prestaties beoordelen. De wetenschap werkte al voorschriften uit om naar een AI-bron te verwijzen. De American Psychological Association (APA) die de richtlijnen voor bronvermelding en tekstverwijzingen opstelt, stelt volgend format voor:

In de tekst:
→ Auteur van het AI-programma, jaar van de gebruikte versie. Bijvoorbeeld: (OpenAI, 2023) of OpenAI (2023)

In de referentielijst:
→ Auteur van het AI-programma. (jaar van het AI-programma). Naam van het AI-programma (versie van het AI-programma) [Type of beschrijving van het gebruikte GenAI-model]. URL van het AI-programma.
Bijvoorbeeld: OpenAI. (2023). ChatGPT (versie april 2023) [Large language model]. chat.openai.com

Verwijzen je leerlingen nog niet volgens een wetenschappelijke referentiemethode naar bronnen? Dan kun je ze ook volgende vermelding laten maken:
“Toen ik deze [tekst/afbeelding/programmeercode/…] maakte, gebruikte ik [naam van het AI-programma]. Ik stuurde de AI met deze instructies: 1. …; 2. …; 3. … .”

Je leest meer over correcte bronvermeldingen in dit verhelderende artikel over verantwoord gebruik van generatieve artificiële intelligentie van KU Leuven(opent in nieuw venster).

Dankzij zo’n vermelding kun je als leraar beoordelen hoeveel je leerlingen AI gebruiken om hun opdracht te maken. Om te beoordelen hoe handig ze zijn met een AI-tekstschrijver, kun je vragen om hun AI-tekst als bijlage bij de opdracht te voegen.

Hoe reageer ik als leerlingen AI gebruiken zonder dat te vermelden?

Leerling aan laptop
© Visual Generation/iStock/Getty Images Plus/via Getty Images

Leerlingen die externe hulp gebruiken, moeten die volledig identificeren. Dat geldt ook voor AI-programma’s.

AI-checkers

Teksten die je leerlingen met hulp van AI schrijven, herken je moeilijker dan wanneer ze tekst kopiëren van websites, uit artikels of boeken. Bij AI gaat het niet over plagiaat, maar om het gebruik van een programma om een tekst te schrijven. Er zijn al verschillende AI-checkers op de markt. Maar de vraag is: hoe betrouwbaar zijn ze en hoe makkelijk kun je ze omzeilen? Verschillende experts verwachten dat AI-bedrijven die AI-checkers zullen gebruiken om hun AI-programma’s verder te trainen. Dat dwingt ons om ons af te vragen of en hoe die AI-controlesoftware up-to-date blijft.

AI: geen plagiaat, wel poging tot fraude

Hoewel AI-teksten geen plagiaat zijn in de strikte zin van het woord, is het nog altijd misleidend wanneer je leerlingen niet vermelden dat ze hun tekst of delen ervan met AI schrijven. Net zoals leerlingen huistaken vroeger niet met de hulp van derden mochten maken, mogen ze die nu ook niet maken met een technisch hulpmiddel dat ze niet juist vermelden. Je leerlingen moeten inzien dat het in hun eigen belang is om hun huistaken zelf te maken en om alle hulpmiddelen en bronnen juist te vermelden. Wanneer je AI zelfs uitdrukkelijk verbiedt bij een opdracht en je leerlingen die toch gebruiken, gaat het om een ontoelaatbaar hulpmiddel en is het een poging tot fraude.

De ‘oude’ manier om achter gebruik van AI te komen

Maken je leerlingen een opdracht op school? Dan heb je als leraar daar min of meer controle over. Maken ze hun opdracht thuis? Dan is het natuurlijk moeilijker om in te schatten of ze AI gebruiken. In dat geval kun je dat wel op dezelfde manier controleren als wanneer je denkt dat ze hun opdracht niet zelf maakten. Je kan bijvoorbeeld in een klasgesprek herkennen of ze hun opdracht zelf maakten.

Gebruik de regels uit je reglement

Is er toch sprake van bedrog of andere onregelmatigheden? Dan kun je je net zoals in andere situaties beroepen op de regels die nu al in je school- of centrumreglement staan. Want dat reglement moet duidelijk vermelden hoe je leerlingen in je school geëvalueerd worden. Zo’n bedrog kun je proberen te vermijden door je taken zo veel mogelijk zo op te stellen dat je leerlingen ze niet alleen kunnen maken door AI te gebruiken.

Hoe geef ik opdrachten die niet alleen met AI gemaakt kunnen worden?

Leerling denkt na, gloeilamp op achtergrond
© Brickclay/iStock/Getty Images Plus/via Getty Images

Je kunt je taken zo opstellen dat je leerlingen ze niet helemaal door een AI-programma kunnen laten oplossen. Zijn je vragen bijvoorbeeld moeilijk genoeg, vraag je eigen inbreng of speel je in op actuele gebeurtenissen? Dan heeft AI het moeilijker om aan alle eisen van je opdracht te voldoen. Bij moeilijke vragen moeten je leerlingen bijvoorbeeld verschillende gerichte bijkomende vragen stellen aan de AI-tekstschrijver. Vaak moeten ze dan genoeg van het vak kennen om die te kunnen stellen en de juiste instructies aan het programma te geven. En dat is net een van de nieuwe vaardigheden die je leerlingen moeten leren om op de juiste manier met AI-tekstschrijvers te werken.

Hoe stel je zulke taken op?

Wil je meer informatie over hoe je AI-tekstschrijvers kunt gebruiken in je lessen? Bekijk zeker de informatie en richtlijnen die je onderwijskoepel voor bijvoorbeeld ChatGPT uitwerkte:

Wat kan ik als leraar met AI-tekstschrijvers doen?

2 mensen controleren een document
© Visual Generation/iStock/Getty Images Plus/via Getty Images

Ook jij als leraar kunt profiteren van AI-tekstschrijvers. Denk bijvoorbeeld aan:

 • differentiatiemogelijkheden
 • inspiratie voor praktische lesideeën
 • eerste correcties laten uitvoeren op teksten van je leerlingen
 • quizvragen opstellen

Je kunt teksten bijvoorbeeld vereenvoudigen of op verschillende niveaus aanbieden door de AI-tekstschrijver te vragen om ze in verschillende moeilijkheidsgraden te schrijven. Je kunt hem analogieën of voorbeelden laten genereren van theorieën of leerstof die je wilt aanleren in de les. Je kunt hem quizzen laten opstellen of hem vragen om al een eerste check te doen van de spelling, grammatica en zinsbouw in de teksten van je leerlingen.

Natuurlijk blijft menselijke interactie belangrijk. Als leraar ben en blijf je de eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van je lessen en evaluaties. Je moet ook altijd rekening houden met de regels rond gegevensbescherming: gebruik in je instructies aan de AI-tekstschrijver nooit persoonlijke gegevens van je leerlingen.

Op welke praktische en juridische voorwaarden moet je letten in een schoolcontext?

vrouw controleert document
© Visual Generation/iStock/Getty Images Plus/via Getty Images

Als je AI-programma’s in het onderwijs gebruikt, dan moet je rekening houden met de wetgeving over de verwerking, evaluatie en overdracht van persoonsgegevens. Ook de wetgeving over auteursrechten en de toekomstige Europese AI-act zijn belangrijke wetten om in het achterhoofd te houden. Maar omdat de mogelijkheden en gebruiksvoorwaarden van AI-programma’s verschillen, is het niet altijd vanzelfsprekend om met al die wetgeving rekening te houden. Lees meer in de wegwijzer over auteurs- en portretrecht van Kenniscentrum Digisprong(PDF bestand opent in nieuw venster).

De GDPR-/AVG-regels gelden altijd, ook voor AI

Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen: je mag AI-programma’s in het onderwijs alleen gebruiken als je de regels over gegevensbescherming volgt. Dat zijn dezelfde regels als wanneer je een app of onlineplatform gebruikt. De naleving van die regels is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Al zien we in de praktijk vaak dat de schooldirectie de opdracht krijgt om te zorgen dat die regels over gegevensverwerking toegepast worden. Lees meer in de wegwijzer over GDPR/AVG van Kenniscentrum Digisprong(PDF bestand opent in nieuw venster).

Check de privacyverklaring en algemene voorwaarden

Informatie over welke gegevens een AI-programma verwerkt? Die moet je terugvinden in de privacyverklaring en de algemene voorwaarden van de tool. Net zoals bij andere internetprogramma’s. Dat gaat bijvoorbeeld over de gegevens die je nodig hebt om het programma te kunnen gebruiken. Denk aan de gegevens die je invult wanneer je een account aanmaakt. Let op de leeftijdsgrenzen die daarvoor van toepassing zijn. Andere gegevens die een AI-programma kan verwerken: de gegevens die automatisch ontstaan wanneer je het programma gebruikt. De aanbieder van het programma moet je dan ook duidelijk informeren over hoe hij die gegevens verwerkt en over de rechten die je hebt om ze te verwijderen.

Heb je vragen over de verwerking van persoonsgegevens als je AI op school gebruikt? Neem dan contact op met de gegevensbeschermingsfunctionarissen (DPO’S) van je onderwijsverstrekker.

Als we rekening houden met de verschillende gebruiksscenario’s en eerdere bevindingen over de gebruiksvoorwaarden van AI-programma’s zoals ChatGPT, dan kunnen we je 5 adviezen geven:

 • Stap 1

  Het is af te raden om ChatGPT in je lessen te gebruiken met de eigen toestellen en eigen accounts en e-mailadressen van je leerlingen. De privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens vroeg OpenAI om op te helderen hoe ChatGPT omgaat met gebruiksgegevens(opent in nieuw venster).

 • Stap 2

  Je kunt in klassen met ChatGPT en andere AI-programma’s werken wanneer je als leerkracht vrijwillig een account aangemaakt hebt. Zoals bij alle andere programma’s moet je er dan op letten dat je geen persoonsgegevens van leerlingen doorgeeft. Dat kan gebeuren wanneer je het programma instructies geeft om een verband te leggen met de klas of individuele leerlingen.

 • Stap 3

  Gebruik je AI in de lessen? Dan kun je de ouders van je leerlingen het best informatie geven over wat toegestaan is en wat niet. Door ook andere partijen zoals de school- en leerlingenraad te informeren, kun je de onzekerheid over AI op school verminderen en wegwerken.

 • Stap 4

  Kunnen je leerlingen al dan niet met hun eigen account AI-programma’s in de lessen gebruiken? Dat zal afhangen van de manier waarop die programma’s tegemoetkomen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hun eigen gegevensbeschermingsrichtlijnen en het oordeel van toezichthouders en de rechtspraak.

 • Stap 5

  Omdat het ook niet duidelijk is of de data waarmee ChatGPT getraind is wettelijk verkregen zijn, raden we aan om op te letten dat je AI-teksten niet verspreidt.

Blik op de toekomst

3 mensen praten met elkaar
© Visual Generation/iStock/Getty Images Plus/via Getty Images

Lagere scholen, secundaire scholen, hogescholen, universiteiten: iedereen in het onderwijs is bezig met de impact van AI-tekstschrijvers. We zien dat zowel in het onderwijs als in discussies en wetenschappelijke publicaties 3 lijnen gevolgd worden:

 1. Een verbod op AI is onrealistisch en onhoudbaar.
 2. We moeten alle mogelijkheden en risico’s van AI voor het onderwijs uitwerken.
 3. We moeten met elkaar afstemmen hoe we duidelijk en op een juridisch juiste manier met AI omgaan.

Alle onderwijsactoren moeten samenwerken

Er is grote eensgezindheid dat het belangrijk is om competent met AI-programma’s om te gaan. Alleen zo kunnen we de uitdagingen in studie, werk, opleiding en het dagelijkse leven met succes aangaan. Een collectieve inspanning van alle onderwijsactoren op alle niveaus zal dan ook nodig zijn om die 3 lijnen verder uit te werken voor scholen. Daarom blijft Kenniscentrum Digisprong de ontwikkelingen in AI onderzoeken en er de nodige informatie over geven.

Het Departement Onderwijs en Vorming informeert je zo goed mogelijk over de beschikbare digitale programma’s, zonder te waarborgen of ze volledig, kwaliteitsvol of geschikt zijn voor een specifiek gebruik. Dat geldt vooral voor programma’s die persoonsgegevens verwerken. De informatie die de leveranciers van de programma’s aanbieden, controleerden we niet. Ook niet hun beleid. Om de toepassingen juist en rechtmatig te gebruiken, kan het zijn dat je de instellingen moet aanpassen. Het Departement Onderwijs en Vorming wijst elke aansprakelijkheid voor dat juiste en rechtmatige gebruik af. Als gebruiker (als schoolbestuur) ben je zelf verantwoordelijk om te oordelen of het programma dat je kiest geschikt is voor het gebruik dat je op het oog hebt, en onder welke voorwaarden. Stel je onjuistheden vast? Neem dan contact met ons op.

Uitgever:
Kenniscentrum Digisprong
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
kenniscentrumdigisprong@ond.vlaanderen.Be

Oorspronkelijke bron:

Umgang met textgenerierenden KI-Systemen. Ein Handlungsleitfaden(opent in nieuw venster)’ van het ministerie van Onderwijs en Vorming van Noordrijn-Westfalen