Kenniscentrum Digisprong ontwikkelt op basis van SELFIEforTEACHERS een zelfreflectietool. Deze gratis online tool peilt naar de ICT-competenties van elke leraar en is geënt op het DigCompEdu Framework. De vragen zijn eenduidig, in duidelijke taal opgesteld en afgestemd op het Vlaamse onderwijs, aangevuld met praktijkvoorbeelden. Elke reflectievraag vertrekt vanuit een competentie en bevraagt de mate van toepassing door de leerkracht. Elke vraag heeft vijf antwoordmogelijkheden.

Na het invullen van de vragenlijst, krijgt de school en/of de leerkracht een overzichtelijk schoolrapport dat directies ondersteunt bij het opstellen van een traject op maat van hun lerarenteam.

De zelfreflectietool maakt deel uit van het totaalconcept Digisnap. Het invullen van de vragenlijst resulteert voor de leerkracht en/of school in een leerroute en geeft suggesties voor passende ICT-opleidingen.

Digisnap is GDPR-proof en werd gelanceerd in september 2022. Het Kenniscentrum Digisprong voorziet in samenwerking met de partners opleidingssuggesties in de rapportage.

Voor wie?

De vragenlijst van Digisnap is er voor leerkrachten en directies die een eenvoudige reflectietool willen inzetten om de ICT-competenties van hun leerkrachten in kaart te brengen. Deze tool is laagdrempelig opgesteld door eenvoudig taalgebruik en veel concrete voorbeelden die specifiek aansluiten bij het Vlaamse onderwijslandschap. Schooldirecties die graag teamgericht werken en prioriteiten in kaart willen brengen op vlak van de ICT-competenties binnen hun schoolteam, kunnen met deze reflectietool aan de slag.

Doordat het Kenniscentrum Digisprong opleidingssuggesties voorziet, is deze tool geschikt voor scholen en leerkrachten die naast de scan ook een volledig professionaliseringstraject willen doorlopen.

Wat is het doel?

Digisnap brengt ICT-competenties in kaart én geeft adviezen op maat via de individuele competentieroos met bijhorende leerroute. Naast de individuele leerroute is er een opleidingssuggestie voorzien, waardoor leerkrachten gerichte ICT-opleidingen kunnen kiezen die aansluiten bij hun noden. Hierdoor is Digisnap een totaalconcept op maat van elke leerkracht: van scan over leerroutes naar opleidingssuggestie.

Digisnap stelt je in staat om, individueel of op schoolniveau, je ICT-competenties in kaart te brengen. Hiaten kunnen worden opgespoord om het luik ICT binnen het professionaliseringsbeleid bij te sturen en om gericht vormingen te kiezen.

Hoe werkt het?

In het najaar van 2022 zal Digisnap beschikbaar zijn voor:

Individuele leerkrachten

 1. De leerkracht surft naar Digisnap(opent in nieuw venster), logt in en start de vragenlijst.
 2. De antwoorden kunnen door leerkrachten nog aangepast worden voor het indienen.
 3. De leerkracht kan zijn resultaten bekijken in een individuele leerroute en gaat aan de slag met de adviezen en bijhorende tips.

Schoolteams

 1. De directie of ICT-medewerker vraagt toegang tot Digisnap aan via het aanmeldingsformulier(opent in nieuw venster).
 2. Alle leerkrachten ontvangen een link om deel te nemen.
 3. De leerkrachten vullen de vragenlijst in.
 4. De directeur of ICT-medewerker kan het schoolrapport raadplegen.
 5. Leerkrachten die dat willen kunnen hun eigen competentieroos vergelijken met de globale competentieroos van de school.
 6. Het schoolbeleid kan het ICT-luik binnen het professionaliseringsplan uitwerken, op basis van de opleidingsadviezen.

Gegevensbescherming: alle gegevens worden anoniem verwerkt. De directie heeft geen zicht op de resultaten van individuele leerkrachten. Het totaalconcept wordt onderhouden door het Kenniscentrum Digisprong en voldoet aan de GDPR-wetgeving.

Wat na het invullen?

Aan de hand van de geleverde feedback kunnen individuele leerkrachten of scholen werken aan een professionaliseringstraject voor de ICT-competenties.

Individuele leerkrachten kunnen met deze tips aan de slag gaan:

 • Gebruik de feedback in je individuele leerroute en pas dit toe in je toekomstige lessen.
 • Bekijk het voor jou voorgestelde opleidingsadvies en ga in gesprek met je directie over mogelijke professionaliseringsinitiatieven.
 • Zet de competenties waar je goed op scoort in: help een collega of gebruik de competenties om de kwaliteit van je lessen te verhogen.

Ook directies, ICT-medewerkers en beleidsmedewerkers kunnen met onderstaande tips op weg
gezet worden:

 • Gebruik het schoolrapport met bijhorende adviezen om professionaliseringsinitiatieven te organiseren.
 • Herbekijk je professionaliseringsplan wat betreft ICT-competenties en stel prioriteiten in functie van de bredere schoolvisie.
 • Gebruik de informatie uit het schoolrapport om de beginsituatie in je ICT-beleid mee aan te vullen.

Het Kenniscentrum Digisprong is volop bezig met de ontwikkeling van dit totaalconcept. Bij de startfase zullen de vragenlijst, de individuele competentieroos met bijhorende leerroute en het schoolrapport met passende adviezen beschikbaar zijn.

Extra info

Meer informatie en handleidingen vind je op de toolpagina over Digisnap.