Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies voor klimaatacties ter uitvoering van LEKP 1.0 en 2.0 Financiering

Subsidies voor klimaatacties ter uitvoering van LEKP 1.0 en 2.0

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan de besturen die het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 1.0 en/of 2.0 ondertekenen. Daarmee ondersteunt Vlaanderen de lokale klimaatacties.

Doelgroep/vereniging
Lokaal bestuur
Domein
Binnenlands bestuur
Type subsidie
Werkingssubsidie
Looptijd
tot en met 05.12.2022

Procedure

Aanvraag

Steden en gemeenten kunnen tot 5 december 2022 via een gemeenteraadsbeslissing het Lokaal Energie-en Klimaatpact (LEKP) 1.0 of 2.0 ondertekenen. Ze moeten die beslissing via het Loket voor Lokale Besturen (module subsidiebeheer) bezorgen aan het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). De procedure voor een aanvraag van de subsidie wordt dan automatisch opgestart.

De ondertekening van de 293 gemeenten van het LEKP 1.0 in 2021 blijft geldig en moet niet opnieuw ingediend worden. Het LEKP 2.0 kan pas ondertekend worden eens het LEKP 1.0 is ondertekend. Beide kunnen tegelijk onderschreven worden.

Voorstel

Lokale besturen kunnen tot 31 oktober 2022 een voorstel indienen via de subsidiemodule. Deze stap in het proces is niet verplicht en heeft een ondersteunende functie. Als dit voor jouw gemeente geen meerwaarde geeft, kan je leeg voorstel indienen om tijdig de volgende stap ter beschikking te hebben. Na verloop van de deadline, gaat de subsidiemodule automatisch naar het opvolgmoment.

Opvolgmoment

Er is een jaarlijks opvolgmoment om de gerealiseerde klimaatacties te kunnen opvolgen. De gemeente bezorgt uiterlijk op 1 maart 2024 via het Loket voor Lokale Besturen een rapportering over de voortgang van het Lokaal Energie-en Klimaatpact, nadat die aan de gemeenteraad is voorgelegd. Een rapport uit het Pactportaal(opent in nieuw venster) dient als basis voor de besprekingen.

De functionaliteit in de subsidiemodule van het Loket voor Lokale Besturen wordt nog verder uitgewerkt. De gemeenten die het LEKP ondertekenden, worden op de hoogte gebracht zodra deze functionaliteit beschikbaar is.

Rapportering

De gemeente rapporteert over de uitgaven die gebeurd zijn voor de projecten waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd door ze in de jaarrekening te koppelen aan de code ABB-LEKP-2022.

Uitbetaling

Uiterlijk 30 april 2023.

Boeking

  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0350 Klimaat en energie
  • ESC: 300 Vlaamse overheid
  • Externe rapporteringscode: ABB-LEKP-2022 (in jaarrekeningen 2022 en 2023)

Financieel voordeel

  • 24.870.000 euro voor het LEKP 1.0
  • 8.750.000 euro voor het LEKP 2.0

Beide verdeeld als trekkingsrechten op basis van:

De definitieve bedragen worden uiterlijk 16 januari 2023 bekendgemaakt op basis van het aantal deelnemende gemeenten.