chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  EPB-eisen

  Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’.

  De EPB-eisen hangen af van

  • de bestemming van het gebouw (wonen, winkels, sporthal, ...)
  • de aard van de werken (nieuwbouw, renovatie, ingrijpende energetische renovatie, ...)
  • het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de melding.

  Om de paar jaren worden de EPB-eisen strenger. Tegen 2021 is het de bedoeling dat alle nieuwe gebouwen ‘bijna-energieneutraal’ gebouwd worden.

  Voorwaarden

  Wanneer zijn de EPB-regels van toepassing?

  De energieprestatieregelgeving is van toepassing op alle werkzaamheden aan gebouwen:

  • die kaderen in een vergund geheel waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd of een melding werd gedaan vanaf 1 januari 2006
   en waarvoor de medewerking van een architect vereist is
  • én die verwarmd of gekoeld worden.
   Voor bouwaanvragen vanaf 1-1-2014 wordt elk gebouw (uitgezonderd industrie en landbouw) waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen of hun vrije tijd doorbrengen altijd beschouwd als verwarmd of gekoeld ook al is dit niet noodzakelijk het geval.

  Op energiesparen.be vindt u alle details over wanneer men EPB-plichtig is.
  De EPB-plicht geldt niet als er voor het gebouw of het werk een vrijstelling geldt.

  Aan welke EPB-eisen moet het bouwproject voldoen?

  De EPB-eisen zijn niet voor alle gebouwen dezelfde. Welke EPB-eisen er gelden voor een bouwproject, is afhankelijk van de:

  U kunt ook de online EPB-wegwijzer gebruiken (momenteel voor bouwaanvraag van 2013 tot 2016). Door meerdere specifieke gegevens in te vullen, komt u te weten of u EPB-plichtig bent en op welke vlakken uw bouwproject aan de EPB-eisen moet voldoen.

  EPB-eisen op verschillende vlakken

  Voor nieuwbouw-wooneenheden zijn er onder meer EPB-eisen voor energieprestatie, uitgedrukt in een maximaal E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is. Maar er zijn ook nog andere EPB-eisen. Afhankelijk van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en het jaar van de bouwaanvraag of melding, kunnen er EPB-eisen zijn voor:

  Procedure

  Het behalen van de EPB-eisen is een onderdeel van de procedure van de energieprestatieregelgeving (EPB) bij nieuwbouw of renovatie.

  De EPB-aangifteplichtige kan een boete krijgen als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.

  Uitzonderingen

  Op energiesparen.be vindt u een overzicht van gebouwen of werken die kunnen worden vrijgesteld van de EPB-eisen.

  Onder meer voor onderstaande werkzaamheden is de energieprestatieregelgeving niet van toepassing.

  • Werkzaamheden waarvoor volgens de stedenbouwwetgeving geen tussenkomst van een architect vereist is én waarbij het beschermd volume van het gebouw kleiner is dan 3000 m3. De vervanging van ramen (zonder vergunning voor een ander werk aan het gebouw) en het plaatsen van een verwarmingsinstallatie bijvoorbeeld.
  • Aanvragen die ingediend werden vóór 1 januari 2006. Voor deze dossiers gelden de procedures en de eisen van de vroegere isolatieregelgeving.
  • Vervangen van ramen (zonder vergunning voor een ander werk aan het gebouw), plaatsen van een verwarmingsinstallatie, ...
  • Een interne verbouwing: bijv. inrichting van een zolderverdieping tot appartement, zonder werken aan de warmteverliesoppervlakten of de verwarmings- of ventilatieinstallatie.
  • Technische werken, terreinaanlegwerken, ...
  • Industriegebouwen waarvan op het moment van de vergunningsaanvraag of melding zeker is dat geen klimatisatie-installatie zal worden geplaatst.
  • ...

  Publicaties

  Nieuwe EPB-eisen voor 2018 voor nieuwbouw en renovatie (1 exemplaar)

  De brochure licht de energieprestatieregelgeving (EPB) in Vlaanderen toe en bevat informatie over de manier waarop bouwers op een doordachte manier energie kunnen besparen bij het bouwen en verbouwen van een woning. Nieuw in 2018 is het S-peil.

  Nieuwe EPB-eisen voor 2018 voor nieuwbouw en renovatie (20 exemplaren)

  De brochure licht de energieprestatieregelgeving (EPB) in Vlaanderen toe en bevat informatie over de manier waarop bouwers op een doordachte manier energie kunnen besparen bij het bouwen en verbouwen van een woning. Nieuw in 2018 is het S-peil.

  10 jaar EPB in Vlaanderen - het ABC van EPB

  In 2016 bestaat de regelgeving op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat (EPB) tien jaar. De energieprestatieregelgeving leerde Vlamingen energiezuiniger te bouwen. Het ABC laat bouwers en verbouwers kennismaken met de belangrijkste EPB-begrippen. Het bevat ook quotes uit de bouwsector en nuttige en ludieke weetjes.

  Veelgestelde vragen

  Contact

  Vlaams Energieagentschap

  Adres
  Koning Albert II-laan 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 46 01
  E-mail
  Website