Subsidies voor de culturele sector

De Vlaamse overheid biedt een waaier aan subsidiemogelijkheden voor cultuur, kunst en erfgoed aan. Deze subsidies vinden hun oorsprong in decreten zoals het Participatiedecreet, het Kunstendecreet en het Cultuur-Erfgoeddecreet.

Het Participatiedecreet beoogt de ondersteuning, verrijking en versterking van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport:

Het Kunstendecreet biedt een open en samenhangend kader voor alle kunstvormen: podiumkunsten, muziek, beeldende en audiovisuele kunst,  architectuur, vormgeving,  en alle mengvormen daarvan:

Het Cultureel-Erfgoeddecreet:

Daarnaast bestaan ook nog volgende tegemoetkomingen:

Wilt u weten of uw plaatselijk toneelgezelschap of heemkundige kring kan gesubsidieerd worden, neem dan zeker contact op met uw gemeente. Elke gemeente met een gemeentelijk cultuurbeleidsplan kan steun krijgen van de Vlaamse overheid om culturele verenigingen te subsidiëren.

Contact

Afdeling Subsidiëren en erkennen

Adres
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Subsidiëren en erkennen
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 68 00
E-mail
Website