Principe

Het extra warmteverlies door bij is in de energieprestatieregelgeving ingerekend als een rekenkundige benadering. Het is geen exacte weergave van de invloed van de bouwknopen. De invloed van de bouwknopen is doorgerekend als toeslag op de transmissieverliezen van de scheidingsoppervlakken van het verliesoppervlak.

In de berekeningen van de energieprestatie is de invloed van de bouwknopen merkbaar op niveau van de :

 • Voor de :
  • in het S-peil
  • in het E-peil, via de koel- en verwarmingsbehoefte
  • in de oververhittingsindicator.
 • Voor de :
  • in het E-peil, via de koel- en verwarmingsbehoefte
 • Voor de industrie:
  • in het K-peil

De forfaitaire toeslag van optie B en C die voor 2018 van toepassing was als een toeslag op het K-peil wordt na invoering van het S-peil voor alle projecten vervangen door een U-waardetoeslag per EPB-eenheid.

3 opties

 • Optie A: gedetailleerde methode: variabele u-waardetoeslag
 • Optie B: methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen bestaat uit
  • EPB-aanvaarde bouwknopen: equivalente u-waardetoeslag tussen 0,03 en 0,06 W/m2K +
  • niet-EPB-aanvaarde bouwknopen (+ eventueel beter presterende bouwknopen): variabele u-waardetoeslag
 • Optie C: forfaitaire toeslag: equivalente u-waardetoeslag tussen 0,10 en 0,26 W/m2K

De invloed van de bouwknopen is bepaald per EPB-eenheid. Binnen eenzelfde project kiest u per EPB-eenheid de optie waarmee u de invloed van bouwknopen wilt inrekenen.