Opake delen

De helling van een constructie heeft een invloed op de warmtestroom doorheen de constructie (opwaarts, horizontaal, neerwaarts).

De warmtestroom heeft op zijn beurt een invloed op de warmteovergangsweerstanden aan het binnen- en buitenoppervlak van het bouwelement (Rsi en Rse). Deze waarden worden ingerekend in de totale warmteweerstand RT en ook in de U-waarde van een constructie.

Transparante delen

De helling van delen wordt ingerekend in de zonnewinsten doorheen het transparant deel en heeft dus een invloed.

Zonnecollectoren en fotovoltaïsche zonnepanelen

De helling van zonnecollectoren en fotovoltaïsche zonnepanelen bepaalt mee de opbrengst van de panelen in de berekening van het E-peil.

In nieuwbouw woongebouwen met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2014 tot 1 maart 2017, moeten de zonnecollectoren en fotovoltaïsche zonnepanelen een helling hebben tussen 0° en 70° ten opzichte van de horizon om te kunnen voldoen aan de eis op hernieuwbare energie.