Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vloeren op volle grond Vloeren

Vloeren op volle grond

Geldig voor alle bouwaanvragen

Definitie

Een vloer op volle grond bestaat uit een vloerplaat die over zijn volledige oppervlakte in contact is met de grond en die zich op een bepaalde diepte onder het maaiveld bevindt of op dezelfde hoogte als of dichtbij het niveau van het maaiveld.

U-waarde hangt af van de geometrie

Warmteverliezen doorheen een zijn niet overal gelijk. Aan de rand van een vloer op volle grond, vlak bij de buitenomgeving, is het warmteverlies groter dan in het midden van de vloer. Het uiteindelijke warmteverlies van de volledige vloer op volle grond is een balans tussen de grotere verliezen aan de rand en de kleinere verliezen in het midden.

De U-waarde van een vloer hangt daardoor af van de geometrie van een vloer. Een lange smalle vloer of een vloer met een grillige omtrek zal voor eenzelfde vloeroppervlakte tot een andere U-waarde leiden dan een vloer met een vierkantig oppervlak. Vanuit thermisch oogpunt is het dus gunstiger om voor eenzelfde vloeroppervlak een zo klein mogelijke omtrek of perimeter te realiseren.

In de gedetailleerde berekening van de U-waarde van vloeren op volle grond is daarom de aaneengesloten oppervlakte A en de perimeter P van de vloer van belang.

U-waarde via vereenvoudigde berekeningsmethode

De U-waarde houdt rekening met een temperatuurreductiefactor ‘a’ die de overgangsweerstand van binnen tot buitenomgeving in rekening brengt en rekening houdt met het isolerend vermogen van het grondpakket.

U-waarde via gedetailleerde berekeningsmethode

Deze methode houdt rekening met de aanwezigheid van het grondpakket onder de vloer, de verticale en horizontale randisolatie, de aaneengesloten vloeroppervlakte, de dikte van de gevel, de blootgestelde perimeter en de aanzetdiepte van de vloer.

Voor projecten met een aanvraag tot vergunning tot en met 31 december 2018 geldt voor vloeren op volle grond dichtbij het maaiveld dat, sinds de inrekening van de , het effect van de randisolatie op de U-waarde van de vloer niet mag opgenomen zijn in de U-waarde van de vloer. Voor projecten met een aanvraag tot vergunning vanaf 2019 kan de randisolatie onder bepaalde voorwaarden wél ingerekend worden in de U-waarde van de vloer.

Invoer in de software

  • In de EPB-software 3G zijn beide methodes opgenomen.
  • In de EPB-software Vlaanderen is enkel de vereenvoudigde methode opgenomen. Wanneer u de vloer toch gedetailleerd wenst in te voeren moet dit handmatig gebeuren of berekent u de U-waarde van de vloer gedetailleerd met de EPB-software 3G. Deze berekening houdt u bij als stavingsstuk. Voor vloeren op volle grond dicht bij het maaiveld kan u ook het extern rekenblad gebruiken dat hiervoor speciaal is ontwikkeld.