Toezicht door VEKA

  • Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) ziet toe op het voldoen aan de EPB-eisen en de procedurestappen.
    Als het gebouw niet voldoet, de de documenten niet laat indienen, of de niet waarheidsgetrouw rapporteert, dan volgt een procedure met hoorzitting, tegenargumenten, en mogelijk een boete ….
  • Informatie over privacy.

Meer over taken en verantwoordelijkheden