Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hygiënische ventilatie: verbouwingen (voor bouwaanvragen t.e.m. 07-09-2011) Hygiënische ventilatie: verbouwingen (huidig)

Hygiënische ventilatie: verbouwingen (voor bouwaanvragen t.e.m. 07-09-2011)

Geldig voor bouwaanvragen t.e.m. 07.09.2011 Bekijk tijdslijn

Wel eisen

Als bij een verbouwing in de volgende ruimten vensters vervangen of toegevoegd worden, moeten ze voldoen aan de luchttoevoereisen:

 • bestaande droge ruimten van residentiële gebouwen
 • bestaande ruimten van niet-residentiële en industriële gebouwen.

Deze ruimten moeten voldoen aan het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet (residentieel / niet-residentieel en industrie).

U kunt dit ontwerpdebiet halen met:

 • regelbare toevoeropeningen (RTO’s) in de nieuwe vensters
 • nieuwe voorzieningen in bestaande scheidingsconstructies in een ruimte met dezelfde bestemming (bijvoorbeeld: een regelbare toevoeropening in een bestaande muur).
 • bestaande voorzieningen (bijvoorbeeld: mechanische toevoer die al aanwezig was).

Geen eisen

Er gelden dus geen eisen voor:

 • de luchttoevoer van ruimten waar geen vensters worden vervangen of toegevoegd.
 • de luchttoevoer (via doorstroom) van natte ruimten waar de toevoer van buitenlucht niet verplicht is bij residentiële gebouwen (bijvoorbeeld: badkamer, gang)
 • de luchtafvoer van ruimten.

Er gelden ook geen eisen voor de verbouwing van industriegebouwen.

Wat beschouwen we niet als het 'vervangen van vensters'?

 • Deuren worden niet beschouwd als vensters.
 • Dakkoepels en andere openingen in een plat dak of in een dak met helling kleiner dan 30° niet als vensters worden beschouwd.
 • Als u een bestaand venster volledig hergebruikt op dezelfde plaats, of als u enkel de beglazing vervangt, wordt het venster niet als ‘vervangen’ beschouwd. In die gevallen raadt het VEKA wel aan om RTO’s te plaatsen in muren of vensters of te voorzien in mechanische toevoer.

Voorbeelden

 • Als een venster integraal opnieuw wordt gebruikt op een andere plaats in de gevel wordt dat wel beschouwd als vervangen of toevoegen van vensters. Als het om een droge ruimte gaat, is het dus verplicht om voldoende toevoer te voorzien.
 • Als een oud waardevol venster wordt gerestaureerd en integraal (zonder vervanging van profiel of beglazing) op dezelfde plaats wordt teruggeplaatst, wordt dat niet beschouwd als vervangen of toevoegen van vensters. Het is dus niet verplicht om te voldoen aan de ventilatie-eisen.

Aandachtspunt: doorstroomopeningen en afvoer naar buiten

Voorzieningen voor de toevoer van buitenlucht zijn slechts een deel van een volledig ventilatiesysteem. Voor een goede werking zou het ventilatiesysteem ook doorstroomopeningen en afvoer naar buiten moeten hebben. Als de situatie het toelaat, is het zeker wenselijk om ook de andere noodzakelijke toe- en afvoervoorzieningen te plaatsen in elke ruimte van het gebouw.

Tijdslijn

 1. Hygiënische ventilatie: verbouwingen (voor bouwaanvragen t.e.m. 07-09-2011)