Aan de slag met de BWK en Habitatkaart

Aan de slag met de BWK en Habitatkaart

De Biologische Waarderingskaart (BWK) en van de Natura 2000-habitatkaart zijn voor iedereen online en interactief raadpleegbaar.

schermbeeld BWK

Bij opstart van de kaarttoepassing zie je rechts alle beschikbare kaarten. Voor het raadplegen van beide kaarten kies je in de keuzelijst eerst het thema ‘Milieu en natuur’, vervolgens ‘Natuur’ en dan de gewenste kaarten. De kaartlagen verschijnen pas als je voldoende inzoomt. Via de zoekmogelijkheid boven de kaart, kan je snel op een gewenste gemeente of straat inzoomen.

schermbeeld BWK

Nieuw is de afzonderlijke kaartlaag met de kaartlabels (een voor BWK en een voor de Habitatkaart). Om de kaartlabels zichtbaar te houden, moet je de betreffende laag het laatst zichtbaar maken. Deze kaartlaag geeft een snel overzicht van de karteringseenheden of habitattypen in een gebied. De volledige informatie van een kaartvlak krijg je te zien door er op te klikken en met de pijltjes door de velden te scrollen.

Voor de ‘informatieve boshabitatkaart’ in uitvoering van het BVR van 05/09/2014 (*) gebruik je eveneens de ‘Biologische waarderingskaart 2 – Habitat + Kaartlabel Habitat, en hou je enkel rekening met de codes 2160, 2170, 2180 en deze die beginnen met ’91..’.

Je kunt ook zelf aan de slag en een kaart aanmaken, afdrukken of de weblink delen.

Gebruikers die zelf over GIS-software beschikken kunnen beide kaarten in de catalogus downloaden of via WMS raadplegen. Op het internet zijn gratis GIS-programma’s beschikbaar.

Steven De Saeger

(*) BVR 5 SEPTEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing. Belgisch Staatblad 29/10/2014

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}