ALTER-Net

ALTER-Net

ALTER-Net is een netwerk van partnerinstituten uit 18 Europese landen waar ook het INBO deel van uitmaakt. ALTER-Net integreert onderzoekscapaciteiten in Europa: het evalueert de veranderingen in de biodiversiteit en analyseert het effect van die veranderingen op de ecosysteemdiensten. ALTER-Net informeert beleidsmakers en het publiek over dit alles op Europese schaal. Oorspronkelijk gefinancierd in het Framework VI-programma van de Europese Unie om samenwerking te stimuleren opereert ALTER-Net nu zelfstandig. Dit draagt bij tot de duurzame integratie van de Europese onderzoekscapaciteit rond biodiversiteit.

Kaart met ALTER-Net instituten

Europese ALTER-Net partner-instituten

De objectieven van ALTER-Net

De belangrijkste doelstelling van ALTER-Net is het duurzaam integreren van haar partnerinstituten - en andere - betrokken bij biodiversiteitsonderzoek, monitoring en/of communicatie. ALTER-Net bouwt verder op een aantal activiteiten ontwikkeld tijdens de eerste (door de EU gefinancierde) fase, onder andere:

  • Identificatie van gemeenschappelijke prioriteiten voor onderzoek, en de ontwikkeling van een gezamenlijk onderzoeksprogramma
  • Verdere ontwikkeling van het LTER-Europa netwerk van Long-Term Ecosystem Research sites (LTER) en Long-Term Socio-Ecological Research platforms (LTSER); ALTER-Net lag aan de basis van de ontwikkeling van deze belangrijke Europese onderzoeksinfrastructuur
  • De ALTER-Net Summer School, die sinds 2006 jonge onderzoekers begeleidt in een interdisciplinaire benadering van biodiversiteit en ecosysteemonderzoek
  • Oprichting van een levendige onderzoeksgemeenschap over de disciplines heen, die ALTER-Net heeft verdedigd en gekoesterd, en actief ondersteunt door middel van actuele workshops
  • Communicatie en kennisoverdracht op het niveau van wetenschapper-wetenschapper, wetenschapper-beleidsmaker en met het brede publiek
  • Ondersteuning van de EU LifeWatch infrastructuur voor het delen van biodiversiteitgegevens, waarvan ALTER-Net stichtend lid is
  • Ontwikkeling van een gemeenschappelijk opendatabeleid

>> ALTER-NEt website

test 2

  • {{validation.errorMessage}}