Atlas Groenblauwe Oplossingen

Atlas Groenblauwe Oplossingen

De kennis over stedelijke waterhuishouding en het vergroenen van de bebouwde omgeving is op dit moment erg versnipperd. Een overzicht van de diverse groenblauwe ingrepen, bedoeld om diverse stedelijke uitdagingen aan te pakken, ontbreekt.

Aquafin, VLARIO, Agentschap voor Natuur en Bos, Departement Omgeving en het INBO slaan de handen in elkaar om groenblauwe projecten in kaart te brengen. Hierdoor zal informatie vanuit verschillende expertises en domeinen over groenblauwe ingrepen in één totaaloverzicht terug te vinden zijn: de 'Atlas Groenblauwe Oplossingen'.

Om de Atlas uit te bouwen, starten we met projecten die al vermeld zijn op de website Blauwgroen Vlaanderen en op andere overzichtswebsites en databanken. Van daaruit bouwen we verder aan de Atlas. Die zal bestaan uit een website met inspirerende voorbeeldprojecten en een achterliggende databank. Behalve aandacht voor mogelijke oplossingen voor (stedelijke) water- en droogteproblematieken, zal er ook aandacht zijn voor ecologische, socio-economische en technische aspecten. De Atlas wil een inspirerende, motiverende en praktische kennisbasis creëren die de afstand tussen praktijk, beleid en onderzoek verkleint.

We kunnen uw hulp goed gebruiken

Een atlas is pas bruikbaar als hij compleet en betrouwbaar is. En daarom hebben we uw hulp nodig. U kan ons helpen bij het uitbreiden en vervolledigen van onze Atlas, het leggen van linken met bestaande initiatieven, het leveren van technische, sociale, economische of ecologische expertise,... Kortom, alle hulp is welkom. We nodigen daarom alle organisaties, overheden en administraties uit om mee te werken.

Eens de basis van de Atlas Groenblauwe Oplossingen er ligt, wordt een brede bevraging opgezet zodat we met partners uit steden, gemeenten en organisaties, meer en diversere terreinrealisaties kunnen capteren.

Wat kan u doen?

Hebt u vragen over de Atlas, wilt u uw project(en) toevoegen aan de database of wilt u dit linken met bestaande initiatieven? Neem contact op met Ewaut Van Wambeke.

Op 29 maart 2024 lanceerden we de Atlas in Gent. Tijdens dit lanceringsevenement lieten we u verder kennis maken met de Atlas en konden inzichten en noden rond groenblauwe oplossingen in de bebouwde omgeving gedeeld worden. Meer informatie over dit evenement vind je hier.

Beelden boven © Stad Gent en © Lucid

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}