Terug naar overzicht

Kaarten Gobelin - Groenblauwe netwerken in Vlaanderen

Details

Deze dataset ontsluit de kaarten van het Gobelin-project (Groenblauwe netwerken in Vlaanderen). De kaarten werden gebruikt voor de opmaak van het deelrapport 2, Methode voor monitoring (Smets & Stevens, 2019). Het Gobelin-project werd gefinancierd door en uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving (Vlaamse Overheid, Departement Omgeving). De rapporten van het project zijn beschikbaar op de website van het Departement Omgeving. Het zip-bestand Gobelin_kaarten.zip bevat de geodatabanken met de rasterbestanden van de kaarten. Het bestand kaarten.mxd groepeert alle kaarten met de juiste legende. Het bestand Modellen_ArcGIS.tbx bevat de ArcGIS-modellen waarmee de kaarten gemaakt zijn. Het html-bestand Gobelin_toelichting.html geeft een snelle interactieve inkijk in de kaarten en een beknopte toelichting. Zie Smets & Stevens (2019) voor een beschrijving van de methode en de bespreking van de kaarten.
Uitgeverij Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Geografische dekking Vlaanderen

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Natuur & maatschappij
  • Klimaat
  • Beschermde natuur
  • Bos

Beleidsmatig

  • ecosysteemdiensten
  • biodiversiteitsbeleid
  • beslissingsinstrumentarium
  • natuurbeleid

EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

Auteurs

Maarten Stevens
Jasmien Smets
Francis Turkelboom
Katrijn Alaerts
Geert De Blust
Wim Verheyden