Genenbronnen Bosbouw

Inleiding

Genenbronnen Bosbouw is een metadatabank van alle collecties van bomen en struiken die de voorbije decennia werden aangelegd, geselecteerd, opgevold en beheerd door het INBO.

Deze collecties laten zich indelen in drie types, met name

  • Vlaams bosbouwkundig uitgangsmateriaal
  • Proefpercelen ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek inzake selectie en veredeling van bosboomsoorten en, meer recent, klimaatadaptatie van bomen en struiken en
  • Basiscollecties ten dienste van het behoud van waardevolle en/of zeldzame genotypes van boom- en struiksoorten en als uitgangspunt van voormalige veredelingsprogramma’s.

Alle over deze collecties beschikbare gegevens werden gedigitaliseerd en samengebracht in een metadatabank, die bovendien werd gegeorefereerd door het intekenen van de ligging van alle collecties in de kaart van België.

De metadatabank en GIS-laag worden halfjaarlijk geüpdated, met name op 1 maart en op 1 september.

Genenbronnen Bosbouw kan door iedereen online en interactief worden geraadpleegd via het Geoportaal van Geopunt Vlaanderen.

kaartje met plaatsen van collecties

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}