Het effect van herkomst op de overleving en fenologie van bomen in een toekomstig klimaat in Vlaanderen

Het effect van herkomst op de overleving en fenologie van bomen in een toekomstig klimaat in Vlaanderen

In het kader van de huidige klimaatverandering bestaat er nog steeds twijfel over de geschikte herkomstkeuze van bosplantsoen bij de (her)aanleg van bossen. Door het opzetten van herkomstproeven kunnen we meer inzicht krijgen in het effect van herkomst op de overleving en fenologie van bomen in een bepaald klimaat.

Voor deze droogte- en warmte proef plantten we 784 wintereiken van 14 verschillende herkomsten, verspreid over zes Europese landen (België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Italië).

Locatie van de 14 herkomsten in Europa

De 14 herkomsten verspreid over 6 Europese landen.

De bomen werden in vier verschillende groepen ingedeeld met elk een verschillende behandeling.

  • In de warmte-groep bootsen warmtelampen de voorspelde stijging in temperatuur van 1,5 °C na.
  • In de droogte-groep houden gootjes 40% van de regenval tegen, wat de voorspelde toenemende droogte in Vlaanderen nabootst.
  • In de warmte x droogte-groep worden de lampen samen met de gootjes gecombineerd.
  • De bomen in de controlegroep krijgen geen extra stress-behandeling.

Via sensors bij elke behandeling kunnen we de bodemvochtigheid en de temperatuur boven de bodem opvolgen. In de groepen waar geen extra droogte en/of warmte nodig is, zorgen omgekeerde gootjes en/of trechters ervoor dat elke groep evenveel schaduwinval krijgt.

schema van de behandelingen

Schematische voorstelling van de behandelingen

Over verschillende jaren heen zullen we de groei, uitloop van knoppen, bladverkleuring, bladval etc. van de bomen opvolgen. We onderzoeken ook welke invloed opwarming en droogte hebben op het voorkomen van insecten en schimmels (microbioom) in en op de planten. Ook gaan we de chemische samenstelling van de bladeren van elke herkomst bepalen en zoeken we naar correlaties met voorkomende ziektes. Op deze manier krijgen we meer kennis over welke herkomst het beste zal groeien in een toekomstig klimaat in Vlaanderen.

in samenwerking met:

logo UGent

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}