Terug naar overzicht

Anne Schneiders


Anik Schneiders is een senior onderzoeker. Ze werkt reeds 21 jaar in het team Natuurrapportering. Samen met het team rapporteren ze 2-jaarlijks over de toestand en de trends van de biodiversiteit in Vlaanderen. De meest recente topics zijn: het ecosysteem assessment Vlaanderen met een doorlichting van de ecosysteemdiensten, de natuurverkenning 2050 met 4 toekomstbeelden voor biodiversiteitsherstel en het toestandsrapport 2020. Ze was coordinator van dit meest recente rapport waarin de EU-biodiversiteitsdoelen 2020 werden doorgelicht en geêvalueerd.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0002-1562-4815