Terug naar overzicht

Anne Schneiders

Contact

anik.schneiders@inbo.be 0499 54 26 52

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Anik Schneiders is een senior onderzoeker. Ze werkt reeds 21 jaar in het team Natuurrapportering. Samen met het team rapporteren ze 2-jaarlijks over de toestand en de trends van de biodiversiteit in Vlaanderen. De meest recente topics zijn: het ecosysteem assessment Vlaanderen met een doorlichting van de ecosysteemdiensten, de natuurverkenning 2050 met 4 toekomstbeelden voor biodiversiteitsherstel en het toestandsrapport 2020. Ze was coordinator van dit meest recente rapport waarin de EU-biodiversiteitsdoelen 2020 werden doorgelicht en geêvalueerd.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0002-1562-4815
Teams Natuurrapport & adviescoördinatie