Terug naar overzicht

Eric Stienen

Contact

eric.stienen@inbo.be 0478 24 09 83

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Eric Stienen coördineert sinds 2000 het team dat op het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) onderzoek doet naar zeevogels. Daarvoor werkte hij in Nederland voor het onderzoeksinstituut Alterra. Het zeevogelteam van het INBO monitort het voorkomen van zeevogels op zee en onderzoekt de invloed van menselijke activiteiten (zoals windturbines, olieverontreiniging en plastics) en van de voedselbeschikbaarheid op de zeevogelpopulaties. Het onderzoek omvat ook de monitoring van  kustbroedvogels, zoals meeuwen en sterns, en onderzoek naar de populatiedynamiek, de voedselecologie, migratieptaronen en het habitatgebruik van deze soorten.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0002-4315-0936
Teams Soortendiversiteit