Terug naar overzicht

Francis Turkelboom

Contact

francis.turkelboom@inbo.be 0496 33 08 90

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Francis Turkelboom is een senior onderzoeker aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO, Brussel). INBO doet onderzoek en levert kennis aan al diegenen die beleid voorbereiden of die betrokken zijn in planning en beheer. Francis is lid van het onderzoeksteam Natuur & Maatschappij, een interdisciplinair onderzoeksteam dat zich richt op natuur en maatschappij interacties.

Zijn onderzoek heeft als doel om participatieve en duurzame multifunctionele ruimtelijke planning te versterken. Hiervoor maakt hij vaak gebruik van de concepten ecosysteemdiensten (ES) en sociaal-ecologische systemen.  Hij test en verbetert methodes voor stakeholderanalyse, sociale waardering, trade-off en synergie analyse, en afwegingen, welke steeds worden aangepast voor participatieve en deliberatieve processen. Zijn onderzoek is gebaseerd op lokale case studies, vooral in rurale gebieden en valleigebieden. Het doel van dit casusonderzoek is om generieke lessen en aanpakken te ontwikkelen die kunnen gebruikt worden door planners, administraties en beleidsmakers. De belangrijkste partners voor dit onderzoek zijn overheidsinstanties (VLM, ANB, VMM, provinciebesturen, gemeenten), grensorganisaties (bv. Regionale landschappen) en middenveldorganisaties (bv. Natuurpunt). Vóór INBO deed hij onderzoek in het buitenland (Thailand, Bhutan, Syrië) over het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in bergachtige of droge landbouwsystemen. Hij behaalde een doctoraat in toegepaste biologische wetenschappen aan de K.U.Leuven (België).


Details

ORCID ORCID logo 0000-0002-6317-9808
Teams Natuur & Maatschappij