Terug naar overzicht

Frank Van de Meutter

Contact

frank.vandemeutter@inbo.be 0496 60 32 39

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Mijn onderzoek richt zich op het beter begrijpen van het estuarien ecosysteem, met vooral aandacht voor het macrobenthos en hyperbenthos en hun rol in het estuariene voedselweb. Al het onderzoek is direct of indirect toegepast van aard en heeft als doel om effecten van menselijk ingrijpen in estuaria te begrijpen zowel op ecosysteemniveau als voor specifieke biota,  en omgekeerd om diensten van het estuarien ecosysteem voor de mens te identificeren en begroten (ecosysteemdiensten). Bij dit onderzoek gebruik ik heel uiteenlopende onderzoeksmethodes aangepast aan de onderzoeksvragen, waarbij stabiele isotopen onderzoek, langlopend monitoringonderzoek, experimenteel veldonderzoek met exclosures, experimenteel labo-onderzoek in klimaatruimtes,... Bijkomende experistes betreffen entomologie (focus Diptera - Syrphidae) en watervogel ecologie. 


Details

Teams Estuaria