Terug naar overzicht

Frederique Steen

Contact

frederique.steen@inbo.be

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Frédérique Steen werkt als bioloog in het Team Zoetwaterhabitats. Haar onderzoek omvat het beheer van invasieve aquatische exoten. 

Frédérique Steen behaalde haar doctoraat in de biologie aan de Universiteit van Gent, waar haar onderzoek gericht was op populatiegenetica en evolutionaire ecologie van Phaeophyceae. Daarnaast is zij werkzaam geweest als expert oppervlaktewaterkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Details

Teams Zoetwaterhabitats