Terug naar overzicht

Gerlinde Van Thuyne

Contact

Gerlinde.VanThuyne@inbo.be 0475 67 89 91

Adres

Dwersbos 28
1630 Linkebeek
België


Gerlinde Van Thuyne is een senior wetenschapper bij het INBO sinds 1994. Ze werkt bij het team Monitoring en Herstel Aquatische Fauna. Ze is er verantwoordelijk voor het 'Meetnet Zoetwatervis' Vlaanderen. Het doel is gespecialiseerde info rond verspreiding en kwaliteit van visbestanden aan de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de rapportage naar Europa (zoals de Kaderrichtlijn water en de Habitatrichtlijn) toe aan te leveren. Daarnaast geeft het meetnet ook invulling aan bijkomende informatie behoeften zoals de verspreiding en de evolutie van vissoorten (ook nieuwe exoten) , de opvolging van soortherstelmaatregelen, de verspreiding van crustaceeën, info voor de Palingverordening, het Decreet Integraal Waterbeleid (DIW),… Ze is ook verantwoordelijk voor het Vis Informatiesysteem (VIS), een databank speciaal ontwikkeld voor de ontsluiting van visgegevens. 


Details

ORCID ORCID logo 0000-0001-6362-3588
Teams Monitoring en herstel aquatische fauna