Contact

Inne.Vught@inbo.be 0478 88 47 51

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Inne startte in 2000 haar loopbaan als onderzoeker op de viskwekerij van het INBO.  Ze werkte mee aan herstelprogramma’s voor bedreigde inheemse zoetwatervissoorten. In het begin lag de focus vooral op onderzoek in functie van de kweekprogramma’s die een belangrijk onderdeel zijn van heel wat herstelprojecten. Gaandeweg volgde ze enkele herstelprojecten ook op, in het bijzonder de herintroducties van de rivierdonderpad in het Demerbekken en van de kwabaal in de Grote Nete.

Sinds 2016 werkt Inne mee aan de natuurrapportering. Het Natuurrapport analyseert de toestand van de biodiversiteit in Vlaanderen, het biodiversiteitsbeleid en toekomstige ontwikkelingen en vertaalt deze in beleidsaanbevelingen.


Details

ORCID ORCID logo 0009-0000-0047-6656
Teams Natuurrapport & adviescoördinatie