Contact

jan.wouters@inbo.be

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Jan Wouters is senior onderzoeker binnen het team Milieu en Klimaat van het INBO.

Tijdens zijn opleiding van bio-ingenieur en op het INBO specialiseerde hij zich in het bestuderen van de fysische vereisten (ecohydrologisch, bodemkundig, ..) van vegetaties. Jan werkt ook rond het vertalen van de bestaande kennis hierover in beleidsrelevante toepassingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn :

  • de gis-tool PotNat waarmee de potentie van natuurtypen in Vlaanderen kan ingeschat worden,
  • het afbakenen van zoekzones voor Europees beschermde natuurwaarden,
  • het opstellen van (criteria voor) de instandhoudingsdoelstellingen van vegetaties
  • verschillende rapporten over standplaatsvereisten van terrestrische vegetaties.

Een ander aspect van Jans expertise is beleidsgericht onderzoek naar de impact van de milieudrukken op de Europees beschermde habitattypen en regionaal belangrijke biotopen.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0001-8200-9102
Teams Milieu en Klimaat