Contact

jo.packet@inbo.be 0499 59 32 57

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Uitgebreide ervaring in het karteren en de ecologie van stilstaande watersystemen in Vlaanderen. Goede kennis van zowel biotische als abiotische variabelen als uitvoerder en mede-beheerder van het monitoringsmeetnet stilstaande wateren in Vlaanderen in functie van de Habitatrichtlijn. Voornaamste expertise in water- en moerasplanten, mollusken en macro-invertebraten. Nauw betrokken in projecten rondt het beheer van Invasieve Uitheemse water- en moerasplanten. Betrokken bij de rapportage voor de habitats en soorten van de Habitatrichtlijn met focus op waterhabitats en mollusken. Op het veld actief rond ecosysteemgericht beheer en herstel van vijvers, vennen en meren.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0001-5590-323X
Teams Zoetwaterhabitats