Terug naar overzicht

Joris Everaert

Contact

joris.everaert@inbo.be 0497 67 23 69

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Joris Everaert is sinds 2000 als bioloog werkzaam op het INBO, momenteel binnen het team Soortendiversiteit. Hij is expert in de ecologie en monitoring van vogels en zoogdieren (waaronder ook vleermuizen). Hij is hierbij ook gespecialiseerd in de antropogene effecten op vogels en zoogdieren (verstoring door licht, geluid, beweging, straling) in het bijzonder van windturbines, hoogspanningslijnen en transportinfrastructuur. Joris heeft hierbij ervaring met de opmaak van beslissingsondersteunende instrumenten (bv. leidraad en risicoatlassen vogels en vleermuizen voor effecten van windturbines, prioriteitenatlas ontsnippering). Advisering in het kader van effectstudies en monitoring van onder meer geplande windparken, en wetenschappelijke ondersteuning voor het beleid (administratie natuur en energie), behoren ook tot zijn taak op het INBO. Joris co├Ârdineert en onderzoekt ook ten velde de mogelijke effecten van windturbines op vogels en vleermuizen, o.m. met radartechnologie.


Details

Teams Soortendiversiteit