Terug naar overzicht

Koenraad Devos

Contact

koen.devos@inbo.be 0495 66 78 67

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Koen Devos startte in 1992 als wetenschappelijk attaché op het toenmalige Instituut voor Natuurbehoud. Momenteel maakt hij op het INBO deel uit van het team Soortendiversiteit, waar hij betrokken is bij diverse ornithologische projecten. Hij heeft met name een ruime expertise opgebouwd inzake monitoring van vogelpopulaties en is zelf coördinator van de watervogeltellingen in Vlaanderen. Hij is tevens verantwoordelijk voor het opstellen en updaten van de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels.   


Details

Teams Soortendiversiteit