Terug naar overzicht

Luc De Bruyn

Contact

luc.debruyn@inbo.be

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


In het algemeen richt mijn onderzoek zich op de drijfkrachten die de toestand en trends van (bedreigde) soorten beïnvloeden en welke instandhoudingsmaatregelen genomen kunnen worden. Op dit moment zijn de belangrijkste onderwerpen 1) het behoud van vleermuizen: modellering en verbetering van landschapsconnectiviteit, beoordeling en aanpassing van kenmerken van overwinteringsplaatsen, 2) Beheer (o.a. beheerovereenkomsten) in landbouwgebieden om de biodiversiteit te verbeteren (akker en weidevogels en insecten).


Details

ORCID ORCID logo 0000-0002-8968-8862
Teams Soortendiversiteit