Terug naar overzicht

Marc Van De Walle

Contact

marc.vandewalle@inbo.be 0498 44 81 59

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Marc Van de walle heeft van kinds af een grote interesse voor natuur, landschap en milieu. Gepassioneerd begint hij de natuur te ontdekken en verdiept hij zich over de jaren in de ecologie van vogels en zoogdieren. Na zijn humaniora baat hij gedurende 12 jaar met evenveel passie een natuurvoedingswinkel uit. In 2002 wordt hem de mogelijkheid geboden om voor het INBO te gaan werken. Sindsdien heeft hij als technieker in het “zeevogelteam” in een veelheid aan projecten een ondersteunende rol gespeeld, vooral in het verzamelen van veldgegevens en de invoer daarvan in de databanken. Veel ervaring werd opgedaan in meeuwen- en sternenkolonies in binnen- en buitenland. Vooral conditiemetingen en ringactiviteiten zijn jaarlijks weerkerende aspecten van het koloniewerk. Veel expertise is ook verworven in het inventariseren van broedvogels. Bovendien neemt hij de verwerking van de Belgische kleurringobservaties van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw voor zijn rekening.


Details

Teams Soortendiversiteit