Terug naar overzicht

Michael Leone

Contact

michael.leone@inbo.be 0492 15 20 00

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Michael Leone is onderzoeker in het team Natuur en Maatschappij. Team Natuur en Maatschappij is een interdisciplinair onderzoeksteam dat zich richt op natuur en maatschappij interacties. Michael's onderzoek focust zowel op bestuur (ofwel 'governance') en beleid van multifunctionele groene ruimtes als de meervoudige baten van natuur voor mens en maatschappij. Het engageren van belanghebbenden en environmental justice ('omgevings-rechtvaardigheid') zijn elementen die regelmatig terugkeren in zijn onderzoek. Thematische onderwerpen waar Michael op werkt zijn 'Natuur in de Stad', 'Natuur en Gezondheid' en 'Multifunctionele landschappen'. Zijn expertise ligt bij qualitatieve onderzoeksmethodes, zoals het uitvoeren en analyseren van (diepte-)interviews.

Projecten waar Michael momenteel op werkt zijn INTERLACE en B@seball.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0001-6976-8868
Teams Natuur & Maatschappij