Terug naar overzicht

Myriam Dumortier

Contact

myriam.dumortier@inbo.be 0499 94 90 36

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Myriam Dumortier is senior researcher, verantwoordelijk voor het programma landbouw en biodiversiteit. Ze onderzoekt hoe de biodiversiteit in het landbouwgebied de landbouw kan ondersteunen, dus hoe landbouw beter kan samenwerken met natuur. Ze onderzoekt ook hoe agro-ecologische landbouw in natuurgebied de natuurdoelen kan ondersteunen. Door deelname in expertengroepen en het formuleren van adviezen ondersteunt ze beleidsontwikkelingen. Ze maakt deel uit van het team Natuur en Maatschappij, dat inzet op participatieve processen, co-creatie en soft systems methodology. Myriam is Bio-ingenieur en doctor in de bio-ingenieurswetenschappen. In de jaren ’90 werkte ze in community forestry en plattelandsontwikkeling in Zuid-Azië. Van 2000 tot 2010 werkte ze aan de natuurrapportering op het INBO en van 2010 tot 2020 werkte ze als beleidsmedewerker bij de Europese Commissie aan de ontwikkeling van het EU-beleid inzake invasieve exoten. Sinds 2020 werkt ze opnieuw op het INBO om zich toe te leggen op landbouw. Sinds 2007 is ze ook professor bos- en natuurbeleid aan de Universiteit Gent.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0003-2733-3764
Teams Natuur & Maatschappij