Terug naar overzicht

Ralf Gyselings

Contact

ralf.gyselings@inbo.be 0473 91 77 11

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Zijn onderzoek binnen het team estuaria richt zich op de ontwikkeling, evaluatie en bijsturing van natuurcompensaties en inrichtingen in het Antwerps havengebied, waarbij zijn focus ligt op de hydrologische situatie en de vegetatie ontwikkeling in de gebieden. Dit onderzoek heeft tot doel de beleidsinstanties bij te adviseren om zo optimaal mogelijk te kunnen komen tot een goede staat van instandhouding.

Daarnaast voert hij als vleermuisexpert onderzoek naar landschapsgebruik en habitatgebruik van vleermuizen. Een belangrijk deel van dit onderzoek is overwintering van vleermuizen. In dit onderzoek wordt de temperatuursevolutie in overwinteringslocaties onderzocht en worden fysische modellen gebouwd om de habitatvoorkeur van overwinterende vleermuizen beter in kaart te brengen, vleermuisverblijfplaatsen te optimaliseren en de invloed van klimaatverandering op overwinterende vleermuizen te bestuderen. Verder onderzoekt hij activiteit van vleermuizen en connectiviteit van het landschap, met speciale aandacht voor activiteit in de winterperiode.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0001-9147-5279
Teams Estuaria