Terug naar overzicht

Suzanna Lettens

Contact

suzanna.lettens@inbo.be 0474 87 91 20

Adres

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België


Suzanna Lettens is senior onderzoeker met focus op bodems van bos en open natuurgebieden. Ze werkt aan de uitvoering van het Vlaamse bodemkoolstof monitoring netwerk (Cmon), dat de koolstofopslag in bos, natuur, landbouw en residentiële gronden begroot en opvolgt. Daarnaast onderzoekt ze C mitigatie, broeikasgasemissies en polluenten in valleigebieden in het kader van nationale en internationale projecten.

 


Details

ORCID ORCID logo 0000-0001-5032-495X
Teams Milieu en Klimaat