Meetpunt Ecohydrologisch Onderzoek

Meetpunt Ecohydrologisch Onderzoek

Als je op deze pagina terecht bent gekomen dan heb je zonet een QR-code gescand op een meetinstallatie van het INBO. De meetinstallatie wordt gebruikt in kader van ecohydrologisch onderzoek, bv. een studie om de grondwaterhuishouding in een specifiek gebied of lange termijn monitoring van een vegetatietype om de standplaatsvereisten te bepalen. De rapporten hieromtrent kan je terugvinden onder publicaties op deze site.

 

tijdsreeks van metingen

Fig. 1: Tijdreeks van lange termijn monitoring in het Bos ‘t Ename (O.-VL.) (bron: Watina)

Met meetinstallatie bedoelen we eigenlijk twee types van meetpunten: peilbuizen en peilschalen.

  • Peilbuizen worden gebruikt om het niveau en de dynamiek van het ondiepe grondwater (dat beschikbaar is voor de vegetatie) op te volgen.
  • Peilschalen worden gebruikt om het niveau en de dynamiek van het oppervlaktewater (grachten, waterlopen, vennen, etc.) op te volgen.

peilbuis (foto INBO)

Foto 1: Peilbuis voor lange termijn monitoring op het Kamp van Beverlo (Li.)

Peilschaal (foto INBO)

Foto 2: Peilschaal in Sint-Agatha-Rode Grootbroek (Vl.-Br.)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}