Natuurfocus Symposium 2023

Save the Date

We kunnen er niet meer omheen, ecologisch herstel is een must.

Met het NATUURFOCUS symposium 2023 - een organisatie van de redactie en de partners van het vakblad Natuurfocus - willen we ecologisch herstel breed onderzoeken, zowel met de praktijk binnen als buiten de natuurgebieden. Met veel aandacht voor de ervaringen uit projecten, de samenwerking, de succesfactoren en de noodzakelijke wetenschappelijke kennis.

Voormiddag: wat zijn uitgangspunten van ecologisch herstel?

Waar staan we, wat weten we, wat gebeurt er? In vier inleidende voordrachten komen de verschillende opgaven en initiatieven, de doelen en ambities, de spelregels in verschillende gebieden, de invloed van veranderend milieu en klimaat, de ruimtelijke schalen en functionele verbanden en de partnerschappen aan bod. Samen vormt dit het kader voor praktijkvoorbeelden en -ervaringen die in de namiddag aan bod komen.

Namiddag: hoe wordt ecologisch herstel aangepakt?

Wat leren we uit projecten in verschillende contexten, uit experimenten en mislukkingen? Biedt ervaring met klassiek natuurbeheer voldoende zekerheid of moet er ruimte zijn voor nieuwe strategie├źn? Met een zestal bijdragen wordt er stilgestaan bij ecologisch herstel in het buitengebied, in de landbouw- en de bossfeer, in stedelijk gebied en bij ecologisch herstel van verlaten en ontharde terreinen.

Afsluitend: hoe meten we het succes van herstel?

Hoe monitoren we het verloop van diverse projecten en experimenten, om eruit te kunnen leren en bij te sturen? Het bereiken van de hersteldoelen vraagt immers heel veel tijd en dus moeten de omstandigheden die zich gaandeweg ontwikkelen, zoals de milieucondities, de samenwerking en het draagvlak, opgevolgd worden. Hoe kan je dat doen en heeft het symposium daar duidelijkheid over gebracht? Het zal een belangrijke vraag zijn voor alle voordrachten en discussies en voor het afsluitende panelgesprek met een aantal deelnemers aan het NATUURFOCUS symposium 2023.

Praktisch:

Vrijdag 8 december, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 in Brussel.

Detailprogramma en inschrijvingsmodule volgen in de loop van september/oktober 2023.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}