Nieuws

Terug naar overzicht

Doorbraak voor economie, mens en natuur: VN keurt internationale standaard goed voor het meten van natuurlijk kapitaal

De Europese Commissie ziet dit als een “baanbrekende stap in het transformeren van de economische besluitvorming” die nog altijd gebaseerd is op eenzijdige indicatoren zoals het Bruto Binnenlands Product. Lidstaten zullen daarom verplicht worden over hun natuurlijk kapitaal te rapporteren op basis van deze standaard.

 In Vlaanderen werd meegewerkt aan het ontwikkelen van deze standaard, en met experimentele rekeningen rond onder meer waterbeschikbaarheid en de gezondheidseffecten van natuur is de ontwikkeling van een Vlaamse natuurboekhouding al gestart. “Deze pilootrekeningen werden opgezet in een brede samenwerking met verschillende administraties en de Vlaamse Statistische Autoriteit, en zullen beslissingen met impact op bijvoorbeeld waterhuishouding en toegankelijke groene ruimte beter kunnen onderbouwen” aldus Lieven De Smet, onderzoeker natuurlijk kapitaal bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.  

Meer info:

Voor eventueel uitgebreidere bijdragen of politiek/wetenschappelijke discussie zijn INBO onderzoekers bereikbaar voor interview of commentaar: 

Achtergrond