Nieuws

Terug naar overzicht

Nieuwe wolf in territorium van GW3449f

We hebben bevestiging dat er zich al een tijdje een tweede wolf bevindt in het territorium Noorderkempen van GW3449f.

  • DNA-analyse van een schadegeval (8 oktober) bracht aan het licht dat hierbij naast GW3449f ook een tweede wolf betrokken was. We detecteerden twee verschillende DNA-profielen, waarvan één met een duidelijk gelinkte Y-merker, een mannetje dus.
  • Er doen zich in de regio meer schadegevallen voor dan vroeger.
  • We vinden pootafdrukken die ruim groter zijn dan de pootafdrukken van GW3449f, wat ook wijst op de aanwezigheid van een mannelijk dier.

We roepen de houders van kleinvee op om preventieve maatregelen te nemen om hun dieren te beschermen. Zij kunnen hiervoor ook rekenen op subsidies.

Schadegevallen kunnen gemeld worden op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Waarnemingen van wolf of van sporen van wolf kan je melden aan wolf@inbo.be.