Normen voor Datagebruik

Normen voor Datagebruik

Waarom deze normen?

Het INBO keurde in 2015 een opendatabeleid goed, met als doel onze biodiversiteitsdata te publiceren als open data, zodat iedereen deze kunnen gebruiken. Via onderstaande normen willen we onze wensen betreft geschikt datagebruik kenbaar maken. Deze normen zijn geen juridisch document of verplichting, maar door deze te volgen moedigt u ons aan om meer biodiversiteitsdata te ontsluiten.

Normen

Citeer uw bronnen

Zoals gebruikelijk is in het wetenschappelijk onderzoek: citeer de bronnen die u gebruikt. Dat geldt ook voor datasets. De betrokken onderzoekers, vrijwilligers en technisch personeel hebben veel tijd en moeite geïnvesteerd om de biodiversiteitsdata die u gebruikt te verzamelen, beheren en publiceren. Ze verdienen het vermeld te worden. Gebruik voor wetenschappelijke publicaties het verwachte citatieformaat (zoals de “GBIF best practices on data citation”) en/of overweeg de makers van de dataset als co-auteurs te vermelden. probeer in iedere andere context ten minste een link (bv. http://doi.org/10.15468/02omly) naar de originele dataset te vermelden, indien technisch haalbaar.

Wees verantwoordelijk

We publiceren onze data om iedereen toe te laten de wereld om ons heen beter te bestuderen en begrijpen, dus gebruik deze op een verantwoorde wijze. Gebruik de data niet voor onwettige, schadelijke of misleidende doeleinden. Begrijp ook dat de datasets onderhevig kunnen zijn aan verandering, fouten en vertekening door selectieve steekproeftrekking. Lees de metadata om een idee te krijgen van de omvang en oorspronkelijke doelstelling van de dataset en vermijd zo een foute interpretatie van de gegevens.

Respecteer de CC0-verklaring

Om uitgebreid gebruik van onze data toe te laten publiceren we deze onder een Creative Commons Zero (CC0) verklaring. Verschaf geen valse of misleidende informatie over de open status van de data.

Neem contact op

Neem contact op! We zijn altijd geïnteresseerd om te weten hoe u onze data heeft gebruikt of gevisualiseerd, of om meer informatie te verstrekken. Het helpt ons allen een breder publiek te bereiken, en zou het begin kunnen zijn van een boeiende samenwerking. U kunt ons bereiken via de contactgegevens die u vindt in de dataset metadata, opendata@inbo.be of via Twitter @INBOVlaanderen.

Citatie

Onze normen zijn gebaseerd op deze van het Canadensys netwerk, die op hun beurt zijn gebaseerd op de normen van de Europeana Foundation en Open Data Commons. Dit document is gepubliceerd onder een Creative Commons Attribution licentie. U kan het citeren als: Desmet P, Brosens D, Du Seuil D, Goossens B (2014) INBO normen voor data gebruik. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). http://www.vlaanderen.be/inbo/normen-voor-datagebruik

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}